Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Poesins Värdighet.

 *Poesins värld, där ord blir till konst, där hånfullhet och förödmjukning tystnar. Översitteri får ej plats i dess tröst, i dess rike, där sanningen aldrig försvinner.

Poesin, så ädel, så ren och så fri, mot hat och förakt, den står stark. Den lyfter oss högt, mot himlen vi fly, i dess ljus, vi finner vår mark.

Så låt oss hylla poesins makt, dess förmåga att hela, att förena. Mot mörkret och tystnaden, det är vår vaktpost, med poesin, vi är aldrig ensamma.

För i poesins värld, där kärleken bor, finns ingen plats för översitteri, det svär jag ed på.


 

I en värld där hånfullhet och förödmjukning ofta regerar, står poesin som en bastion av sanning och skönhet. Den erbjuder en fristad från översitteri och negativitet, en plats där ord blir till konst och känslor får flyga fritt.

Poesin är ädel, ren och fri. Den står stark mot hat och förakt, lyfter oss högt och låter oss fly mot himlen. I poesins ljus finner vi vår mark, vår sanning, vår identitet.

Men poesin är mer än bara ord på ett papper. Den är en kraft, en förmåga att hela och förena. Den strider mot mörkret och tystnaden, står som en vaktpost för våra hjärtan och själar.

Så låt oss hylla poesin, låt oss erkänna dess makt. Låt oss minnas att i poesins värld, där kärleken bor, finns ingen plats för översitteri. I poesins värld är vi aldrig ensamma.


Kom ihåg, poesin är inte bara för poeter. Den är för alla oss, för alla som har ett hjärta som kan känna och en själ som kan drömma. Så låt oss alla ta del av poesins gåva och låta dess ord fylla våra liv med ljus och kärlek.

 

***The Dignity of Poetry. *The world of poetry, where words become art, where mockery and humiliation are silenced. Oppression has no place in its comfort, in its kingdom, where the truth never disappears. Poetry, so noble, so pure and so free, against hate and contempt, it stands strong. It lifts us high, towards heaven we flee, in its light, we find our ground. So let us celebrate the power of poetry, its ability to heal, to unite. Against the darkness and the silence, it is our sentinel, with poetry, we are never alone. Because in the world of poetry, where love lives, there is no place for oppression, I swear. In a world where mockery and humiliation often reign, poetry stands as a bastion of truth and beauty. It offers a sanctuary from bullying and negativity, a place where words become art and emotions are allowed to fly freely. The poetry is noble, pure and free. It stands strong against hate and scorn, lifts us high and lets us fly to heaven. In the light of poetry we find our ground, our truth, our identity. But poetry is more than just words on paper. It is a force, an ability to heal and unite. It fights against darkness and silence, stands as a sentinel for our hearts and souls. So let us celebrate poetry, let us acknowledge its power. Let us remember that in the world of poetry, where love lives, there is no place for oppression. In the world of poetry, we are never alone. Remember, poetry is not just for poets. It is for all of us, for all who have a heart that can feel and a soul that can dream. So let us all partake of the gift of poetry and let its words fill our lives with light and love.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 77 gånger
Publicerad 2023-12-07 21:43Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP