Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Högskoleprovet – hur många av orden kan du?

Högskoleprovet – hur många av orden kan du?

1: Tvist

En brist

B: Argument

C: Tveka

D: Besvikelse

E: Undantag

2. Rusningen

A: Visst

B: Utmanande

C: Informativ

D: Precis

E: Viktigt

3. Tillägg

A: Överskott

B: Urval

C: Innehåll

D: Tillägg

E: Support

4. Akta dig

A: Respekterad

B: Högtidligt

C: Artig

D: Försiktig

E: Utom synhåll


5. Avböja

En recension

B: Avvisa

C: Bestäm dig

D: Fråga

E: Koordinera

6. Dålig timing

A: Helt uttorkad

B: Nästan klar

C: Mycket ledsen

D: Tungt attackerad

E: Utelämnad

7. Bärförmåga

A: Insättning

B: Prestanda

C: Tryck

D: Hållbarhet

E: Tillförsel

8. Vegetera

S: Tala gåtfullt

B: Var generös

C: Att leva i inaktivitet

D: Onödigt problem

E: Sprid ångest


9. Jämlikhet

A: Samma

B: Tillfälligt

C: Bekymmerslös

D: Välvillig

E: Original

10. Kavalkad

En kort historia

B: Vald grupp

C: Lång rad

D: Modig publik

E: Begränsat antal

11. Tätning

Ett stopp

B: Stäng

C: Undersök

D: Bestäm dig

E: Surround

12. Självlärd

A: Pålitlig person

B: Kraftfull person

C: Självisk person

D: Bunden person

E: Självlärd person


13. Motsatsen

S: I närheten

B: Bortsett från

C: Som ett alternativ till

D: Med tanke på

E: I förhållande till

14. Utarmad

En gratis

B: Farligt

C: Förlamad

D: Dåligt

E: Feg

15. Yxplock

S: Slumpmässigt urval

B: Monotont arbete

C: Första val

D: Utbildad gissning

E: Stor noggrannhet

16. Exceptionellt

S: Nyanserat

B: Högtidligt

C: Sällsynt

D: Överdrivet

E: Uttrycksfull


17. Kungörelse

En konversation

B: Meddela

C: Svar

D: Håller med

E: Efterfrågan

18. Överklagande

Ett löfte

B: Misstanke

C: Vädjan

D: Övertygelse

E: Intryck

19. Intrikat

A: Komplicerat

B: Intensivt

C: Nyfiken

D: Intressant

E: Introvert

20. Debacle

A: Tydlighet

B: Rösta

C: Misslyckande

D: Tillfällighet

E: Förbättring

Svara:
1: B – Bråk

2: E – Viktigt

3: D – Tillägg

4: A – Respekteras

5: B – Avvisa

6: D – Knappast attackerad

7: D – Hållbarhet

8: C – Att leva i inaktivitet

9: A – Lika

10: C – Lång rad

11: B – Stäng

12: E – Självlärd person

13: E – I förhållande till

14: D – Dåligt

15: A – Slumpmässigt urval

16: C – Sällsynt

17: B – Kungörelse

18: C – Grunden

19: A – Intrikata

20: C – Misslyckande

***

The university exam - how many of the words do you know?

1: Dispute

A deficiency

B: Arguments

C: Hesitate

D: Disappointment

E: Exceptions

2. The rush

A: Sure

B: Challenging

C: Informative

D: Exactly

E: Important

3. Supplement

A: Surplus

B: Selection

C: Content

D: Supplement

E: Support

4. Beware

A: Respected

B: Solemnly

C: Polite

D: Careful

E: Out of sight


5. Decline

A review

B: Reject

C: Make up your mind

D: Question

E: Coordinate

6. Bad timing

A: Completely dehydrated

B: Almost done

C: Very sorry

D: Heavily attacked

E: Omitted

7. Carrying capacity

A: Deposit

B: Performance

C: Press

D: Durability

E: Supply

8. Vegetate

A: Speak enigmatically

B: Be generous

C: Living in inactivity

D: Unnecessary trouble

E: Spread anxiety


9. Equality

A: The same

B: Temporarily

C: Carefree

D: Benevolent

E: Original

10. Cavalcade

A brief history

B: Selected group

C: Long line

D: Brave audience

E: Limited quantity

11. Sealing

A stop

B: Close

C: Investigate

D: Make up your mind

E: Surround

12. Self-taught

A: Trusted person

B: Powerful person

C: Selfish person

D: Bound person

E: Self-taught person


13. The opposite

A: Nearby

B: Apart from

C: As an alternative to

D: Considering

E: Relative to

14. Depleted

One free

B: Dangerous

C: Paralyzed

D: Bad

E: Coward

15. Ax pick

A: Random selection

B: Monotonous work

C: First choice

D: Educated guess

E: Great accuracy

16. Exceptional

A: Nuanced

B: Solemnly

C: Rare

D: Excessive

E: Expressive


17. Announcement

A conversation

B: Announce

C: Answer

D: Agree

E: Demand

18. Appeal

A promise

B: Suspicion

C: The plea

D: Conviction

E: Impression

19. Intricacy

A: Complicated

B: Intensely

C: Curious

D: Interesting

E: Introvert

20. Debacle

A: Clarity

B: Vote

C: Failure

D: Coincidence

E: Improvement


1: B – Fraction

2: E – Important

3: D – Supplement

4: A – Respected

5: B – Reject

6: D – Hardly attacked

7: D – Durability

8: C – Living in inactivity

9: A – Equal

10: C – Long row

11: B – Close

12: E – Self-taught person

13: E – In relation to

14: D – Bad

15: A – Random selection

16: C – Rare

17: B – Announcement

18: C – The foundation

19: A – Intricate

20: C – Failure
 
 
 Övriga genrer (Drama/Dialog) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 57 gånger
Publicerad 2024-04-14 17:22Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP