Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


FRÅN DET REDAN TÄNKTA TILL DET OTÄNKTA

Med en far som var född i irak vet den
judiske författaren Robert Sepehr 1975-
om de motsatsförhållanden som råder
bland judar där zionismens anti-semi-
tism är den mest utmärkande,
som vänder sig mot sin egenart medan
ca : 30 000 judar lever i Iran sida vid
sida utan inbördes konfrontationer med
varandra eller de islamiska iranierna.

Motsätningen grundas på att jesus som
själv var jude ansåg penningen utgöra
roten till allt ont i världen medan pluto-
kratin styr världen.

Sepehr`s författarskap pendlar mellan
antropologi,arkeologi,paleobiologi,
ockultism mm och frånsett tankeväck-
ande föreställningar om det förflutnas
omedvetna som av pressvecksnoga aka-
demiker skulle anse skeptiskt spekula-
tiva är de lätt sciense fiction betonade
vilket inte är att ignorera med tanke på
att många i den genren varit före sin tid
som Jules Verne, H.G Wells mfl

Som expert i språk lär han även betonat
att de viktigaste kunskaperna lär man sig
aldrig på universiteten vilket ger en hint
om att Sepehr är en av dem som lärt sig
att tänka självständigt och inte köper allt
som redan är färdiglagat och riggat.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 58 gånger
Publicerad 2024-04-15 09:09Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP