Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

**Embrace the Light Within**Eng. & sv.

 

Stop letting shadows consume your days,
For happiness blooms from your own sun's rays.
Not tethered to others, nor bound by their sway,
Find joy in your heart, let it lead the way.

Self-reliance whispers, a gentle refrain,
Know your own needs, let authenticity reign.
In boundaries woven, strength shall remain,
Saying no when needed, your well-being to maintain.

Authentic connections, like stars in the night,
Illuminate life's path with love's soft light.
Yet remember, dear soul, your inner flame burns bright,
In mindfulness, find solace, even in the darkest night.

So let not your happiness wane or sway,
For within you resides a radiant array.
Embrace self-love, let it bloom and stay,
And may your heart's song echo, come what may. 

***

Omfamna ljuset inombords

Sluta låt skuggor förtära dina dagar,
För lyckan blommar från dina egna solstrålar.
Inte bunden till andra, inte bunden av deras inflytande,
Hitta glädje i ditt hjärta, låt det leda vägen.

Självförtroende viskar, en mild refräng,
Känn dina egna behov, låt äktheten råda.
I vävda gränser ska styrkan finnas kvar,
Att säga nej när det behövs, ditt välbefinnande att upprätthålla.

Autentiska förbindelser, som stjärnor i natten,
Lys upp livets väg med kärlekens mjuka ljus.
Men kom ihåg, kära själ, din inre låga brinner starkt,
I mindfulness, hitta tröst, även i den mörkaste natten.

Så låt inte din lycka avta eller svaja,
För inom dig bor en strålande samling.
Omfamna självkärleken, låt den blomma och stanna kvar,
Och må ditt hjärtas sång eka, vad som än händer.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 24 gånger
Publicerad 2024-04-23 21:23Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP