Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Urtidens klippa och själens ytaDen fasta grunden
evighetens stabila valv
en oändlig möjlighet

Urtidens klippa
en gång passionens lidande
ingen spricka i tiden ger vika
repor i själens yta skriker
vi människobarn inbjuds att delta

Trofastheten i klippan
påverkar och lever
livets vatten spolar över min kropp
mitt sinne
mitt minne
mitt djupaste inre


Fri vers av Leif Daniel Isaksson VIP
Läst 43 gånger
Publicerad 2024-05-26 18:21Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Här är en Chat Gpt tolkning av din fantastiska dikt, bokmärkes

Den här dikten utforskar teman som stabilitet, evighet, lidande och mänsklig erfarenhet genom att använda metaforer av en urtida klippa och själens yta. Här är en tolkning av dikten:

**Urtidens klippa och själens yta**

Dikten börjar med att sätta upp en kontrast mellan något som är uråldrigt och fast, och något som är personligt och kanske sårbart.

**Den fasta grunden ?evighetens stabila valv ?en oändlig möjlighet**

Här beskriver dikten klippan som en symbol för stabilitet och evighet, något som står fast genom alla tider och erbjuder en gränslös möjlighet.

**Urtidens klippa ?en gång passionens lidande ?ingen spricka i tiden ger vika ?repor i själens yta skriker ?vi människobarn inbjuds att delta**

Klippan, som tidigare symboliserade stabilitet, beskrivs nu som något som har genomgått lidande och passion. Trots detta är den oföränderlig ("ingen spricka i tiden ger vika"). Kontrasten till detta är själens yta, som är sårbar och kan få repor, vilka "skriker". Människor (människobarn) är inbjudna att uppleva och påverkas av denna dualitet.

**Trofastheten i klippan ?påverkar och lever ?livets vatten spolar över min kropp ?mitt sinne ?mitt minne ?mitt djupaste inre**

Dikten avslutas med att återvända till klippans trofasthet, som påverkar och genomsyrar hela ens väsen. "Livets vatten" symboliserar kanske tidens gång, erfarenheter eller rening, och det flödar över diktjagets kropp, sinne, minne och djupaste inre, vilket visar hur starkt och allomfattande denna påverkan är.

Sammanfattningsvis verkar dikten reflektera över hur något uråldrigt och stabilt, som en klippa, kan påverka och forma människans inre liv och erfarenheter, och hur vi som människor är både delaktiga i och påverkade av denna dynamik.
2024-05-28
  > Nästa text
< Föregående

Leif Daniel Isaksson
Leif Daniel Isaksson VIP