Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Det finns så många problem här i världen. Som tur är så kommer någon annan att lösa dem. Du går så fri som du kan, tills de börjar omfatta dig själv. Som tur är har du några skyddslager och försäkringar mellan dig och möjliga problem.


Ett möjligt problem (varför finns det skolor?)
En myndighet som vill att en medborgare skall förstå att den har sin frihet är att den följer av vissa villkor.

Det som populärt kallas för 'frihet under ansvar', underförstått att detta ansvar är ens eget att ta och stå för.

Bara att en del medborgare hellre vill att ansvaret visserligen finns, bara att någon annan skall kunna stå för detta ansvar.

En sådan medborgare gör sig då skyldig till att omyndigförklara sig själv.

Visst var det jag som drack, men att det sedan hände en olycka, det måste ju ses som just det, en olycka.

Och som alla väl vet, definitionen för en olycka är att ansvaret ingenstans står att finna.

Olyckan brukar vanligen ett barn, som ju står under en möjlig vuxens beskydd, kunna orsaka.

Ett barn är omyndigförklarat, det är därför en vuxen har ansvaret för vad ett barn gör.

Problemet är att även om ett barn åstadkommer eller själv är utsatt för 'en olycka'.

Så vill den som har ansvaret, den vuxne, lägga ansvaret någon annanstans än på sig själv.

En vuxen människa är vanligen inte omyndigförklarad.

Såvitt inte speciella omständigheter föreligger.

Vilka det skall vara, kanske du själv kan föreställa dig.

Men om varken en vuxen individ eller det barn det ansvarar för, vill ta på sig ansvaret.

Skall ansvaret då istället vila på samhället?

Vad är då samhället?

Jo, det sägs att det är vi alla tillsammans.

Så då skall vi alla tillsammans axla ansvaret?

Hur det skall gå till finns det säkert något att läsa om någonstans.

De flesta barn och vuxna har en sorts luddig uppfattning om att ansvaret, om det finns någonstans, det i vilket fall inte är deras att ta.

Särskilt om olyckan är framme.

Men om en människa omyndigförklarar sig själv.

Hur kan den människan samtidigt underteckna kontrakt?

Ett kontrakt och dess underskrift, är ju juridiskt bindande och medger att den som skriver under har gått med på att kalla sig själv för den som tar ansvaret.

Vilket en människa sällan vill ta, om den människan tror att det 'går att komma undan' om någonting ej eftersträvansvärt skulle inträffa.

Olyckan exempelvis.

Här kommer även andra frågor in.

Som om nu alla barn 'skall få vara barn', möjligt oansvariga kanske?

Varför finns det då alls skolor?

Barn behöver väl inte lära sig något?

Barn skall väl kunna få vara barn?

Tills de fyller arton år.

Då förväntas de plötsligt vara vuxna, vilka förväntas kunna ta ansvar för sig själva och sina egna handlingar.

Att inte ställa krav på barn under deras uppväxt och 'lära dem att stå starka och självgående inför livet', hur ansvarsfullt är då det, om en vuxen som har det ansvaret för ett barn, struntar i 'vad som förväntas?'

Varför finns det skolor?
Prosa av lodjuret/seglare VIP
Läst 369 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2020-05-09 12:10Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP