Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

JUDEN MED SJÄLVSKADEBETEENDE

Adolf Eichmann ! Hur komma det sig
att ni ville utrota alla judar på jorden ?

-Efter att utforskat egna släktrötter
och studerat Cesare Lombroso,
Bibeln på Hebreiska,Jiddisch
samt sionismen,
var valet att rädda världen enkel.

Och i er mission utrota samtliga
av judisk härstammning ingick
ni själv tillsammans med Heydrich
som en av dem som skulle utrotas ?

-Jawohl !

Att detta självdestruktiva skade-
beteende. drabbar både er själv
och andra,medger att ni skulle
sökt vård i tid,
men att så icke skett föranleder
till att vi nu anger den slutgilltiga
lösning ni själv önskat,
och hänger er därmed intill döden
inträtt,
varvid eder nackkota brytas,
och så har vi räddat världen ifrån
den slutgiltiga lösningen.

*
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 147 gånger
Publicerad 2020-05-30 21:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP