Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Vad menar borgarna med Utanförskap?


Utanförskap

CITAT

Alliansen började i valrörelsen 2006 att använda begreppet utanförskap om personer som står utanför arbetsmarknaden och är "beroende" av ersättningssystem. Ett välfärdssystem som vanliga arbetare slitit ihop till med sina egna händer till gagn för alla via skattesystemen. De båda grupperna långtidsarbetslösa och långtidssjuka beskrevs som kommunicerande kärl som människor ofta förflyttade sig emellan vid ändrad politik. Politiken skulle nu ha en arbetslinje med syfte att minska de båda gruppernas totala storlek. Vilken man kallade för utanförskap. I valrörelsen 2006 angav moderatledaren Fredrik Reinfeld siffran 1,5 miljoner på det "totala utanförskapet" och definierade det som "De som inte jobbar alls eller så mycket som de skulle vilja".


SLUT CITAT
(Info.hämtad från Wikipedia)


Finansminister Anders Borg satte 2007 en annan siffra på utanförskapet, och angav den till 1 063 220 personer, eller 19,1% av befolkningen i arbetsför ålder i Sverige 2006. Denna siffra är egentligen ett mått som SCB brukar kalla andel helårsekvivalenter* i åldrarna 20-64 som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag", det vill säga hur stor del av befolkningen som försörjer sig på sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa, sjukpenning, arbetsmarknadsåtgärder, samt ekonomiskt bistånd.


SAOL

*

utanförskap
ut·­an·­för·­skap substantiv ~et • det att vara utan­för spec. utan­för samhälls­gemenskap


u`tanförskap substantiv ~et ut·an·för·skap·et?det att stå utan­för viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhälls­liv, mellan med­lemmar av ett land, folk etc. pol.psykol.JFR ensamhet och allienation.


*
Vad jag anser om 2000-talets borgerliga regeringens sätt
att göra vissa människor i samhället till siffror och dela
in dem i olika grupper med hjälp av obegripliga ord.

MED MINA EGNA ORD!

Ingen människa ska behöva höra att hon lever i utanförskap. Inte av någon anledning. Människor hamnar utanför samhället bland annat på grund av arbetslöshet och sjukdom. Själva ordet är kränkande. Skap. Utanför. "Du ska veta att du är utanför och lever i utanförskap. Du tillhör inte oss som är bättre än er arbetare. För att vi är födda bättre och alltid arbetar hårt på våra kontor och har gått om pengar."

De skall finnas arbete, vård, omsorg och bostäder som gör det möjligt för alla
att finna en plats i samhället. Fundera på vad det är borgarna säger med detta ordet. "Utanförskap". Det de säger är inte vad de gör. Vad de gör är någonting helt annat. Genom sin politik motarbetar de människans önskan och vilja att leva ett bra liv och stöter bort dem som de tycker inte förtjänat ett bra liv.
Men människor duger.
Människor duger alltid. Människovärdet är okränkbart under alla omständigheter. Hur fattig en person än är. Moderaterna och kapitalet däremot, de är utanför. De är utanför därför att de inte är med i det arbete som omfattar oss alla, fattig som rik. Arbetet som går ut på att alla ska ha rätt till meningsfull sysselsättning och en tillräckligt bra lön för detta. En lön som går att leva på.

Att använda ord som utanförskap är ett sätt att lägga skulden på den enskilda individen. Ingen människa är utanför. Vi är alla innanför. Hur vi än lever. Hur mycket eller lite pengar vi än har. En människa är en människa. Moderaterna vill framstå som speciella människor som är lite förmer och höjer sig över de vanliga folket, genom att vara födda in i en klass där bara vissa räknas.
De är usla politiker och ska inte syssla med så viktiga ting.

Högerpolitiker har aldrig någonsin i historien brytt sig om vanliga människor och vanliga människors behov. Arbetarna och människor som inte har så gott ställt, som lever ett slitsamt liv med familj och slit på fabriker och andra lågavlönade arbeten, de har sällan eller aldrig bemötts som lika goda medborgare. Trots, att det i själva verket är arbetarna som slavat ihop till de rikas fantastiska och underbara liv. De lågavlönade betalar de rika med sitt slit, med sina kroppar och sina liv. Det finns en väg ur ett torftigt och slitsamt liv.
Den vägen går via utbildning. Sedan många år bakåt finns möjligheten att skaffa kunskaper som tar människan vidare. Kunskaper ger insikt om hur samhället fungerar. Och detta i sin tur ger möjligheter till att leva ett liv som man har valt själv. En människa som arbetar för att berika andra är en slav. Ingen människa vill vara en slav. Insikten som ger oss kunskap är en insikt som ingen av oss i längden kan klara oss utan. Inte om vi vill vara fria människor.

Det är kapitalismen som styr hur mycket arbete och bostäder det finns. Politiker som vill kämpa för ett jämställt samhälle, har till uppgift att hålla kapitalet i tyglarna och tjäna människorna och deras behov. Inte marknadens.
Prosa av Annie b'larsson VIP
Läst 114 gånger och applåderad av 10 personer
Publicerad 2021-01-24 04:23Bookmark and Share


  Annie b'larsson VIP
Texten är alltså en kommentar på det farliga och otrevliga order: "Utanförskap". Det är ordet jag pratar om. Inte vilka som är utanför eller innanför enligt borgarna.
Jag säger att ingen är utanför och ingen ska behöva känna så.

Bort med alla idiotiska borgaruttryck. "Utanförskap" är inget normalt ord. Ingen människa är utanför.

2021-02-23

  Minkki VIP
och ändå är en grupp ställd utanför i utgångstexterna - de fattiga pensionärerna nämns inte uttryckligen.
Intressant var belysningen av ordet utanförskap i SAOL. Där ges en dubbel betydelse för ordet berika som bejakar OCH motsäger "En människa....är en slav". Det finns mer eller mindre välbesuttna idealister som arbetar för att berika och stöda utsatta i samhället.
2021-02-23

  AiA Maria den fria VIP

Tack för

Viktiga betraktelser
Starkt förmedlat
Tänkvärda ord
som väger
Tungt

”Vi och dom”
skapar separation
isolering och maktkamp

2021-01-29

  Karin Jungå c/o Vemod VIP
Suverän betraktelser och synpunkter runt borgarnas människosyn. Själv är jag född ur statar- och arbetarblod och har det röda blodet i mina ådror. Som människa med sjukersättning är jag inte riktigt inkluderad i etablissemanget. Texten var rent stilmässigt också bra att du gick från fakta till diskussion.
2021-01-24

  Kajan VIP
Väldigt bra och viktig läsning; själva jämförelsen med de två styckena skapar en stark effekt. Tycker om att ordens oerhörda betydelse lyfts fram; inom politiken väljer man ord av en anledning, ett sätt att signalera på olika sätt, eller för att täcka över. Utanförskap är en fruktansvärd bild; arbetsföra friska på insidan av palissaden, sjuka utanför i kylan, och det ger känslan av ett vi och dom; och ordet ”arbetslinjen” skulle vara omöjligt i vissa europeiska länder.
2021-01-24

  Öknens Ros VIP
Väl skrivet och beskrivet. Att beskriva människor som att vara i utanförskap är att se dem som icke önskvärda i samhället, en skrämmande syn på människor.
2021-01-24
  > Nästa text
< Föregående

Annie b'larsson
Annie b'larsson VIP