Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Kritik och verk"


VERKET I PRAKTIKEN

Den anglicism som spridas i
andra språk, medför enbart
en falsifiering trots en empa-
tins hermeneutik i dess anti-
tes därav slutsatsernas teore-
tiska generalisering i avväg-
ande övervägande inte väga
jämt med den praktiska oav-
sett likartade förenklingar i
dess slutledningar.

Men med en intersubjektivitet
grundad på en hypotes som
tänkt realitet är ingen realistisk
realitet utan en deduktiv metod.

En teoretisk beskrivning av en
blommas doft överträffar aldrig
en praktisk erfarenhet.

~
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 16 gånger
Publicerad 2021-06-06 16:23Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP