Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




 


VIRUSENAS VÄRLDSKRIG

I virusvärlden cirkulerar oidenti-
fierade atomer och celler som inte
har något fäste utan virvlar vilset
omkring i sitt sökande efter sina
värddjur.

Det som händer när virus parar sig
med varann muterar därigenom
nya efterkommande virus för att
i konkurrensen om existensen starta
ett virusenas världskrig,
där de värsta virusena utgörs av
människor.



*




Övriga genrer av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 96 gånger
Publicerad 2021-11-22 01:09



Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP