Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Sju Teser om Punkens Wäsen

1. Punk äro att wara en naghel i ögat på Makten, wilket ansikte denna än må taga (icke undantaget Ditt eget).

2. Punk äro Anarkhi, ty Punken begagnar sig icke av centrala Styranordningar, av samma anledning som Naturen heller icke begagnar sig av sådana.

3. Punk äro en Beredskap att bjuda Motstånd, även till Motståndet självt.

4. Punk äro rakt icke att wara emot Wetenskapen, endast emot den Wetenskap wilken utöfvar Kunskapshegemonium.

5. Punken finner det icke heller nödvändigt att wara emot Religionen, ty att vara Antireligiös äro Egentligen att wara Religiös. För att gifwa exempel; 1) man kan icke hänga Gud, såsom den Populähra Wisan antyda, om nu icke Gud skulle finnas; 2) ett Upp och nedvänt Kors äro eljest ett wanligt Kors för den Människa som råkhar stå på Hufwudet.

6. Punken förswara icke anfvändandet av Berusningsmedhel, men häfvdar Likwäl att ett Samhälle, wilket icke underwisa sin avkomma i konsten att bli Högh uthan Constgiorda Preparath, icke är förmöget att befria sig helt från detta Gissel.

7. Punk äro Frihet. Därföre måste Punken, närhelst dess teser kommit att Besannas, äfwen blifva Fri från sig Själv.Tillägnas den Framlidne punkmästaren K. Cobain.
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Lustverket VIP
Läst 82 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2021-11-27 16:35Bookmark and Share


  Kajan VIP
Sista punkten sätter punk(t), förhållningssättet bör även appliceras på skapande verksamhet i allmänhet.
2021-11-28
  > Nästa text
< Föregående

Lustverket
Lustverket VIP