Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Chockerande upptäckt av EU.Pensionat på hundratusentals euro

Chockerande upptäckt av EU. pensionater ( gästhus)på hundratusentals euro gjorda med europeiska medel, som används för personliga ändamål Pensionat på hundratusentals euro gjorda med europeiska medel, men används som fritidshus. Det är vad revisorerna, Europeiska revisionsrätten, upptäckte i vårt land. Rumänien ingick i en utredning, som riktade in sig på över 800 boendeenheter i 11 länder, och slutsatserna visar att en del av de europeiska pengarna användes i dess eget intresse, istället för att användas till landsbygdsutveckling. Vad Europeiska revisionsrätten fann när den undersökte hotell och pensionat i Rumänien Europeiska revisionsrätten hittade 24 boendestrukturer - hotell och pensionat - i sex länder, inklusive Rumänien, som visades på internet som avsedda för turister, men som i verkligheten inte gick att boka. Traian Badulescu, ANAT-representant: "Ägarna av respektive pensionater använde de europeiska fonderna för att bygga sina fritidshus, för personliga ändamål." Efter noggrann analys fann europeiska revisorer att vissa boendemöjligheter aldrig var tillgängliga för turistboende. Bedrägeri från europeiska pengar, inom DNA:s behörighet Sorin Ionita, ordförande för Expertforum: ”Skönet är inte nytt, det görs där det inte görs så mycket övervakning. Du har en kontraktsskyldighet att producera vissa indikatorer, så antalet turister, intäkter. Det kan vara falskt och om du respekterar det formellt och ingen lokalt har ett intresse av att följa dig varje dag är dessa saker lätta att undvika. Europeiskt penningbedrägeri är automatiskt DNA:s ansvar." Mellan 2007 och 2020 måste boendeenheter byggda med europeiska pengar vara i drift i minst fem år. Men eftersom det handlar om pengar som avsatts för hållbar utveckling, hoppades tjänstemännen att investeringarna görs på sikt. I verkligheten stängdes många efter fem år och stod kvar för privat bruk. Europeiska revisionsrättens rapport omfattar också fallet med en pension som endast fungerade i fem år, så fast som kravet i finansieringsavtalet. Inte mer inte mindre. Pensionaten är en investering på 235 000 euro, varav 177 000 euro är europeiska pengar. Det betyder att boendeenheten, åtminstone i dokument, varje månad matades med nästan 3 000 euro - pengar från Europeiska unionen. Nästan hälften av de analyserade boendeenheterna var inte längre aktiva efter fem år I Rumänien analyserades närmare 120 boendeenheter, varav cirka 70 fortfarande var aktiva efter den femåriga avtalsperioden. Det är en av de lägsta andelarna pensionat och hotell som fortfarande är verksamma bland de analyserade länderna. Från och med 2021 har vårt land beslutat att begränsa finansieringen av sådana strukturer. I mars i år hade den europeiska åklagarmyndigheten 44 fall av möjliga brott med europeiska medel i Rumänien, med en skada på 1,4 miljarder euro.
Övriga genrer (Översättning) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 109 gånger
Publicerad 2022-06-24 22:21Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
Europeiska medel har gått till många länder, korruption och missbruk eftersträvas ... Och hotellbranschen gynnas också av europeiska medel. Det skulle inte ha varit onormalt om dessa pensioner ens var pensioner som var öppna för allmänheten, registrerade i turistkretsen och hos de relaterade anställda. Istället har mottagarna av europeiska fonder byggt fritidshus för personligt bruk. Jag undrar: om vi har ett ministerium för europeiska fonder och vi tillhandahåller finansiering från dessa fonder, måste ett EU-organ komma och ta reda på att pengarna har förskingrats? Vad fan vaktar vi? Ingen kontroll, ingenting?
2022-06-24
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP