Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


SOCIAL WISDOM

Att undvika tala"med" folk
som endast talar" om" folk
som dom aldrig talar"med"
bör vara ett moraliskt ställ-
ningstagande för disciplin-
erade karaktärer vars soci-
ala gemenskapsnivå ligger
på en högre nivå ifall avsik-
ten är att bekräfta sin exis-
tensiella närvaro eller från-
varo.

*
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Notarius publicus:Sten Wiking
Läst 47 gånger
Publicerad 2022-08-09 20:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking