Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


UTREDARNA BÖR UTREDAS

Medan brottsförebyggande rådet
(BRÅ) utreder kriminella intelli-
gensers korrupta inflytande på
myndigheter bör även brottsföre-
byggande rådet utredas.

För att säkerställa att alla har ut-
retts och endast utredningen är
kvar att utreda utreds det sedan
varför det inte finns något kvar
att utreda när allt är utrett.


*
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 43 gånger
Publicerad 2023-02-14 16:12Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP