Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


ANTISEMITISK PARANOID PSYKOS PÅ TERAPISOFFAN

Är ni av judisk härkomst ?

-Ja !

Är det därför ni tror att alla
som inte är judar är antise-
miter ?

-Jag uppfattar bara mänsk-
ligheten som judar och icke
judar.

Har det aldrig slagit er att
det kan vara genom ert eget
betraktelsesätt som det av-
slöjar er själv vara antisemit-
iskt paranoid på gränsen till
psykotisk ?

-Att även min terapeut är
antisemitisk bekräftar att
jag har rätt.

Jag tror ni använder er av
antisemitism som avledande
faktor ifrån det faktum av
att ni lider av en antisemitisk
paranoia.
--


-
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 220 gånger
Publicerad 2023-07-26 01:47Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP