Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Kommentarer gör att texten utvecklas över tid


Tankar i mellanrummet- om människan

... du människa, vi är i händerna på frånvaro av begynnelse och gravölet med dem ännu vid liv

havet, horisonten och dimman har skurit av oss och i det som inte är avstånd tolkar vi ljusets tystnader: som tröst, när ingen tröst finns, som människovärde, när det trampas in i döden ...
Fri vers av Emanuel Sigridsson VIP
Läst 295 gånger
Publicerad 2023-10-29 16:38Bookmark and Share


    Tidsljus_Timelight
Halvbra.
2023-11-04

  Stanley Rydell
En text och ton värdig Jon Fosse! Inte minst bildspråket: havet … Att ta sig an att tolka ljusets tystnader, ser jag som värdig människans bestämmelse. ”i det som inte är avstånd” vill jag gärna att du specificerar närmare! Är det platsen människan kan vara i trots brustenhet och att vara avskuren. Så till sist menar jag att den enda verkliga tröst är den som vågar vara tröst när ingen tröst finns! Det ultimata trotset?
2023-11-03

  Jenny Leine VIP
En metafilosofisk text som problematiserar många av de existerande religionsfilosofierna, som i den begränsade omfattning som jag känner till betonar undergångens närvaro som en drivkraft till moralisk handling. Det påminner om hur religion ibland används som någon slags domedagspredikan, något som kan kuva oss människor och hålla kvar oss i rädsla vilket kan få vårt avstånd till skapelsen att växa, istället för att inge mening och hopp.
2023-11-03

  Eva Langrath VIP
En text med en dov underton och jag tänker osökt på sekulariseringen av vårt land. Vi har inga landmärken att hålla oss till.
2023-11-02

  Staffan Nilsson

Delar UCs huvudbry.

2023-11-01

  Ulf Carlsson VIP
Rubriken ger mig som läsare ett visst huvudbry. Texten verkar inte vara ett försök att sammanfatta det vetenskapliga läget inom religionsfilosofin utan snarare författarens egen tolkning av olika religionsfilosofiers gemensamma dilemman.
Det "poetiska" ordvalet, meningsbyggnaden och användandet av vissa pronomina (du, vi, dem, oss, ingen) tyder också på en subjektiv (och negativ?) upplevelse av meningslösheten med att filosofera om religion överhuvudtaget, vilket ju människan har sysslat med sedan antiken.
Textens gåtfullhet och dystopiska budskap är ändå den positiva kvalitet, som engagerar mig som läsare.

2023-11-01

    Sefarge VIP
Kort koncentrerad skrivelse
Om alltings mening-slöshet
Om att hela tiden söka efter
något,när det kanske bara
gäller att kunna ta emot. .

2023-10-31

  Kajan VIP
Texten får mig att tänka på människan som "ännu ofödd". Avslutande orden skiljer ut sig, och efterlämnar en känsla av övergivenhet, de bär samtidigt en vemodig skönhet; måhända ligger den i uppriktigheten och accepterandet av vår oförmåga .
2023-10-30

  Sparvögat VIP
Så sorgset, vackert vilar orden ~
i ljusets tystnad…
2023-10-30

  Skatflickan VIP
som en sorgesång
2023-10-29

  Anya VIP
En mycket vacker text men dov. Frånvaron av begynnelsen och ljusets tystnad tolkar jag som allt det mörka som sker i världen.
2023-10-29
  > Nästa text
< Föregående

Emanuel Sigridsson
Emanuel Sigridsson VIP