Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Jag har i och för sig spelat ett eget stycke på piano, med ena handen och bara fyra tangenter. Men likt Bolero har det en tendens att ständigt upprepa sig och är ändå en melodi.


Enahanda rörelser, utan piano
Det finns mängd rörelser med ena handen som har många betydelser i olika kulturer.
Där många, om det utförs i detta land, är antingen neutrala, positiva eller förolämpande, stolta, provokativa et cetera.
Här följer ett försök att efter Dave Berg's tradition, söka beskriva samt tolka dessa handens olika rörelser.
Dave Berg, i tidskriften MAD började mitt intresse av just handrörelser och tolkningsföreträden.
I militära sammanhang och i sportsammanhang (exempelvis Cricket eller Baseball) förekommer det tecken som skall vara som en hemlig inbördes kod.

*
'Hand med lång böjd tumme, indikerar att personen ifråga önskar resa, i regel med någon annans bil'.
(Citatet är en svensk översättning av något Dave Berg producerat i tidskriften MAD) för nu så där förskräckligt länge sedan.

*
Lång- och pekfinger med handflatan utåt, brukar stå för seger.
Troligen efter ett krig och numera kan en sådan segers gest gälla litet allt möjligt, från sport till rent personliga uttryck.

*
Cirkel bildad av tummen och pekfingret, antyder att någonting 'går vägen' eller 'gått vägen'.
På engelska 'ok'.
I en del kulturer är det en klart obscen gest.
Detta betyder oftast att människor 'bör kunna ta seden dit de kommer'.

*
Hel hand hållen upp i luften, med handens flata utåt riktad, antyder att den det tecknet riktas mot, bör stanna upp, som i 'stopp'.

*
Hand som i början visas upp med handryggen utåt och sedan böjs i en 'kallande gest', 'kom hit', där fingrarna på handen står för böjningen, kan anses för gällande 'litet överallt', dock inte i alla länder eller sammanhang.

*
'Pekande med hela handen', kommer möjligen för gester i det militära.
Men kan brukas även i andra sammanhang, grupperingar, samt brukar anses som 'bryskt' eller 'bestämt'.

*
Gest där insidan av handen vänds mot eget ansikte, samt bara långfingret är sträckt och handen är vertikal, antyder uttrycket 'up yours', vilket kan betyda ungefär 'du kan dra åt helvete', fanders, Hälsingland, de djupa skogarna (I valfritt landskap).
Välj det som passar.

*
Horisontal hand kan antyda litet olika saker, beroende om den hålls stilla, rör sig uppåt, rör sig nedåt, rör sig i sidled, har handryggen riktad uppåt eller nedåt.
Även detta kan vara en sorts hemlighets signalerande mellan vänner eller i grupp som förekommer i exempelvis sport, militant gruppering, antyda sexuell läggning et cetera.

*
Hand som hålls vertikalt och där bara tummen sticker upp, brukar kunna betyda samma som cirkelformen med tummen och pekfingret.
Ett gestikulerande 'ja'.

*
Hand vilken hålls vertikalt och där bara tummen sticker ner, anses betyda 'nej' eller 'avslag'.

*
Knuten hand med armen sträckt i vädret brukar vara en gest för seger eller motstånd.
En internationellt förstådd gest, åtminstone i västländer.

*
Sluten hand hållandes en flagga, brukar betyda att 'något har börjat', exempelvis 'starta nu'.

*
Hand hållandes en racket slåendes en tennisboll, bordtennisboll, badmintonboll eller likvärdigt, antyder ofta nog att det handlar om någon sorts sport.

*
Sluten hand hållandes en piska eller föremål att slå mera osportsligt med, antyder att personen ifråga har en bestämd avsikt med sitt agerande.
I mer fredliga sammanhang handlar det dock om att piska mattor eller mera symboliskt antyda våld.

*
(Plats reserverad för möjligt eget tänkande,
om behov så skulle här uppstå.
Möjligt tagande av paus, tyst minut, med mera)

*
Handflata med handryggen vänd uppåt, med utsträckt högerhand ses ofta som en gest antydande att personen ifråga skulle vara fascist, nazist eller liknande.
Historiskt sett är det en feltolkning eftersom det ursprungligen stod för 'Hell Caesar', eller i alla fall den som skulle hyllas, högsta befäl.
På ett liknande sätt feltolkas symbolen hakkorset, som före nazismen stod för solen, soltecknet, solhjulet, en symbol för att tiden går.

*
Utöver mer eller mindre internationellt godtagna rörelser med en hand, finns där i förekommande fall handrörelser vilka utgår från tvenne händer.
Som i trafiksignaler, applåd et cetera.
På flygplatser samt i marinen och en del andra sammanhang, ersätts handviftandet med exempelvis hållande av pinnar, flaggor, och så vidare.
Tvåhandsfattning förekommer i exempelvis tennis.
Men två händer kan dessutom forma olika figurer.
Skuggor mot en vägg eller att forma något som påminner om ett hjärta.
Det kan så sätta en persons fantasi i som gungning.
Prosa av lodjuret/seglare VIP
Läst 28 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2023-11-17 13:38Bookmark and Share


  Tomas Sofia Johansson-Jonsson
underhållande och utbildande

jag brukade skriva så förut

göra böcker så förut

nu är det bara tomhet...

vmat2 gen avaktivering

med corona vaccinet

("gud" genen)

pekar jag på

men skulle helst

peka på mig själv...

har tagit alltför

mycket lös snus

tummen och lillfingret

med handen uppåt

betyder "the horns"

att det är bra

"metal" (hård rock)

som spelas tex...

med "headbanging"

av huvudet och

långt svart(färgat) hår...
2023-11-19

  Tomas Sofia Johansson-Jonsson
jag spelade flera stycken med bara 2 fingrar. grät som en bäjbi första gången. finns på min skiva "4/4", när min mormor faktiskt fyllde år. hoppsan... ska läsa mer nu <3
2023-11-19

  Koloristen
Dave Berg och även David Brandt Berg var enorma personligheter! Sedan oxå John Cage's 4'33, snacka om "rörelser utan piano"!

Ruggiga återkopplingar på dina texter!
2023-11-17
  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP