Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DET TEORETISKA SAMHÄLLSKONTRAKTET

Vad har politikers,socionomers,psykologers
och polisers yrkesutbildningar inneburit för
det svenska samhällets utveckling mer än att
yrkesutbildningarna inte är i analogi med
utvecklingen och att även det beror på utbild-
ningens teoretiska läroböcker som inte över-
ensstämmer med verkligheten,
där de nu står hjälplösa inför en framtid som
förefaller vara helt främmande så det är nog
på tiden ge fan i att ljuga så förbannat.


-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 53 gånger
Publicerad 2023-11-30 05:35Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP