Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


TITELN SYNKRONISERAR MED TEXTENS ÄMNESVAL

Som ytlig marknadsföring av en ide
den introverta ingressens tillförlitlig-
het förtydligas av detajerade hänvis-
ningar av citat och fotnoter utöver
bihang i marginalen,som verktyg att
fördjupa textens ämnesval även om
det kan anses överflödigt ägna sig åt
studier av något som inte ens finns
mer än som en ide, men ju mer man
studerar det som inte finns blir det
från att varit något som inte finns
till något som finns även om det en-
dast finns i texten,
så om någon kommer och påstår att
någonting inte finns kan en text visa
på att någonting finns även om det
inte betyder någonting mer än att det
finns.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2023-12-03 23:56Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP