Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Så många vackra kvinnor vissnar bredvid fel män.

Du vet att allt som är ditt kommer en dag
Och ingen storm kan hindra dig från det
Du är en vacker kvinna, stark och klok
Du förtjänar en man som älskar dig rätt

Men många män är falska, svaga, elaka
De sårar dig med ord och handlingar
De bryr sig inte om din smärta eller lycka
De vill bara ha din kropp och dina pengar

Så sluta bränna dig för att värma dem
Du är inte deras offer eller slav
Du är en drottning som kan välja vem
Du vill dela ditt liv och hjärta med

Och glöm inte dina vänner som står vid din sida
De stödjer dig och ditt företag med glädje
De ber inte om rabatt, de betalar vad det kostar
De vet att du är värd det, de är dina riktiga vänner

Det som är avsett för dig kommer att komma, även genom stormar. Så många vackra kvinnor vissnar bredvid fel män. Vilken skam att människor inte kan känna smärtan de orsakar. Sluta sätta eld på dig själv för att hålla andra varma. Vänner bör vara villiga att betala mer för att stödja en väns verksamhet än att be om rabatt!

 

***

You know that all that is yours will come one day And no storm can stop you from that You are a beautiful woman, strong and wise You deserve a man who loves you right But many men are false, weak, mean They hurt you with words and actions They don't care about your pain or happiness They just want your body and your money So stop burning yourself to warm them You are not their victim or slave You are a queen who can choose who You want to share your life and heart with And don't forget your friends who stand by your side They support you and your business with pleasure They don't ask for a discount, they pay what it costs They know you are worth it, they are your true friends What is meant for you will come, even through storms. So many beautiful women wither next to the wrong men. What a shame people can't feel the pain they cause. Stop setting yourself on fire to keep others warm. Friends should be willing to pay more to support a friend's business than ask for a discount!
Fri vers (Modernistisk dikt) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 55 gånger
Publicerad 2024-02-23 03:46Bookmark and Share


  Larz Gustafsson VIP
Just det, Grandmaster K.
2024-02-23

  Koloristen
Det är brist på prinsar i vita springare. Ärlighet och transparens varar dock alltid längst, oaktat status. Likaså en bristvara. Resten är go figure och jag tänker inte tycka om de som hållt fast vid en falsk relation, deras ansvar att ta sig ur den.
2024-02-23

  Jeflea Norma, Diana. VIP
Samhället måste röra om i gängbildningen, gryta öga på!/Tack Larz;


Antal personer: Runt 14 000 personer anses vara aktiva i kriminella nätverk i Sverige och ytterligare 48 000 är kopplade till gängen. Totalt handlar det om 62 000 personer.
Definition: Den större gruppen med kopplingar till gängkriminalitet inkluderar personer som är misstänkta för brott eller förekommer i underrättelser om brott tillsammans med aktiva gängkriminella. Det finns även individer som låter sina hem användas för att lagra narkotika eller hantera pengar åt gängkriminella.
Konsekvenser: Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att vi talar om ett systemhotande brott med ett stort våldskapital som tystar vittnen, hotar socialsekreterare, infiltrerar myndigheter och politiska partier, handlar med droger, som lurar äldre och våra välfärdssystem1. Han påpekar också att Sverige skiljer sig från övriga Europa på ett negativt sätt när det gäller gängkriminalitet.
Statistik: Undersökningen visar att 88 procent av de aktiva i nätverken är svenska medborgare, varav åtta procent har dubbelt medborgarskap. Äldre kriminella bestämmer oftast över yngre. Runt 95 procent av de aktiva är män och fem procent kvinnor. Bland personerna med anknytning till gängen är andelen kvinnor 19 procent.
2024-02-23

  Larz Gustafsson VIP
Det finns även exempel på motsatsen.
Alla de män som är gifta med feminister och som vägrar att underordna sig denna äckliga ideologi lever under konstant förtryck.

Sedan finns det också de som är avundsjuka för att de är ogifta.
2024-02-23
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP