Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Orbán and Putin get engaged in a secret ceremony:eng-sv

Orbán and Putin get engaged in a secret ceremony, but the countries "will not marry" and will be able to live with each other based on common interests, according to Viktor Orbán will also tell Prime Minister Ulf Kristersson, who is visiting Budapest today to meet Orbán. The two are holding a joint press conference at lunchtime and will finalize this today and on Monday the Hungarian parliament can put the final point on the contract. The countries will have to accept each other's differences, the Prime Minister further said. He describes it as Hungary having different "Christian" values than Sweden. And like Sweden advocates more war in Ukraine, where Hungary, according to him, advocates peace. Orbán and Putin get engaged in a secret ceremony In a surprise development, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán and Russian President Vladimir Putin have announced they have become engaged in a secret ceremony in Moscow. The two leaders, who have worked closely together for several years, said they felt it was time to take their relationship to the next level. "We have a lot in common, both politically and personally," Orbán said in a press release. "We share a vision of a strong and sovereign Europe, which does not allow itself to be influenced by the liberal values of the Western world. We also have a deep respect and love for each other, which has grown during our many meetings and phone calls.” Putin, who has previously divorced his wife and has been rumored to have several mistresses, said he had found his soul mate in Orbán. “He is the only one who understands me, who supports me, who challenges me. He is my best friend and my lover. He is my groom," Putin said. The two leaders said they had kept their engagement secret to avoid speculation and criticism from the outside world. They also said that they had no plans to marry officially, but that they would continue to live with each other based on common interests. “We don't need a piece of paper or a ring to confirm our love. We are already bound to each other through our hearts and our actions. We will continue to work together to defend our countries' interests and values, and to strengthen our partnership in Europe and the world," they said. The two leaders asked for respect and understanding from their fellow citizens and their allies, saying their engagement would not affect their political commitments or responsibilities. They also said they hoped their engagement would inspire others to follow their hearts and dare to love who they want. "We live in a time of great challenges and changes, but also of great opportunities and hope. We believe that love is the strongest weapon and the best antidote to hate and fear. We urge everyone to find their Orbán or their Putin, and live happily ever after,” they said.

 

Orbán och Putin förlovar sig i hemlig ceremoni,Men länderna "ska inte gifta sig" och kommer att kunna leva med varandra utifrån gemensamma intressen, enligt Viktor Orbán ska säga även till Statsminister Ulf Kristersson besöker Budapest i dag för att träffa Orbán. De två håller en gemensam pressträff vid lunchtid och kommer att färdigställa detta i dag och på måndag kan det ungerska parlamentet sätta den sista punkten på kontraktet.Länderna kommer att behöva acceptera varandras olikheter, säger premiärministern vidare. Han beskriver det som att Ungern har andra "kristna" värderingar än Sverige. Och som att Sverige förespråkar mer krig i Ukraina, där Ungern enligt honom förespråkar fred.

Orbán och Putin förlovar sig i hemlig ceremoni

I en överraskande utveckling har Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Rysslands president Vladimir Putin meddelat att de har förlovat sig i en hemlig ceremoni i Moskva. De två ledarna, som har haft ett nära samarbete i flera år, sade att de kände att det var dags att ta sitt förhållande till nästa nivå.

“Vi har mycket gemensamt, både politiskt och personligt”, sade Orbán i ett pressmeddelande. “Vi delar en vision om ett starkt och suveränt Europa, som inte låter sig påverkas av västvärldens liberala värderingar. Vi har också en djup respekt och kärlek för varandra, som har vuxit under våra många möten och telefonsamtal.”

Putin, som tidigare har skilt sig från sin fru och har ryktats ha flera älskarinnor, sade att han hade funnit sin själsfrände i Orbán. “Han är den enda som förstår mig, som stöder mig, som utmanar mig. Han är min bästa vän och min älskare. Han är min brudgum”, sade Putin.

De två ledarna sade att de hade hållit sin förlovning hemlig för att undvika spekulationer och kritik från omvärlden. De sade också att de inte hade några planer på att gifta sig officiellt, utan att de skulle fortsätta att leva med varandra utifrån gemensamma intressen.

“Vi behöver inte något papper eller någon ring för att bekräfta vår kärlek. Vi är redan bundna till varandra genom våra hjärtan och våra handlingar. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att försvara våra länders intressen och värderingar, och för att stärka vårt partnerskap i Europa och i världen”, sade de.

De två ledarna bad om respekt och förståelse från sina medborgare och sina allierade, och sade att deras förlovning inte skulle påverka deras politiska åtaganden eller ansvar. De sade också att de hoppades att deras förlovning skulle inspirera andra att följa sina hjärtan och att våga älska den de vill.

“Vi lever i en tid av stora utmaningar och förändringar, men också av stora möjligheter och hopp. Vi tror att kärleken är det starkaste vapnet och det bästa botemedlet mot hat och rädsla. Vi uppmanar alla att hitta sin Orbán eller sin Putin, och att leva lyckliga i alla sina dagar”, sade de.
Övriga genrer (Satir) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 46 gånger
Publicerad 2024-02-23 10:22Bookmark and Share


  Gunnar Hilén VIP
Politisk satir som bäst !
2024-02-23
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP