Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Svenska ambassaden i Moskva utsätts för bajsattack

Svenska ambassaden i Moskva utsätts för bajsattack svenska ambassaden i Moskva av en grupp maskerade män som kastade avföring mot byggnaden. Rapporten hävdar att attacken var kopplad till Sveriges inträde i Nato och att den polska ambassaden också var måltavla. Rapporten visar också en del reaktioner från svenska politiker och diplomater, som fördömde attacken och efterlyste ett starkt svar från Ryssland. Här är några viktiga punkter från rapporten: Här utsätts svenska ambassaden i Moskva för bajsattack (expressen.se) Attack mot svenska ambassaden: En grupp på cirka 10 män som bar masker och bar hinkar med avföring attackerade den svenska ambassaden i Moskva på onsdagseftermiddagen och kastade avföringen mot byggnadens väggar och fönster. Angriparna flydde från platsen innan polisen kom. Ingen skadades i attacken, men ambassaden lämnades täckt av avföring. Länk till Nato-inträde: Attacken rapporterades av Mash, en Kremlvänlig nyhetssajt, som hävdade att det var en protest mot Sveriges beslut att gå med i Nato, som tillkännagavs tidigare denna månad. Sverige blev den 31:e medlemmen i militäralliansen, efter en folkomröstning som visade en majoritet av svenskarna för flytten. Ryssland har starkt motsatt sig Sveriges Nato-medlemskap och sagt att det skulle destabilisera regionen och hota dess säkerhetsintressen. Polska ambassaden riktade sig också mot: Den svenska ambassaden var inte ensam om att drabbas av ett avföringsangrepp. Den polska ambassaden i Moskva drabbades också av en liknande attack, som Mash också tillskrev Polens inblandning i Nato och dess stöd till Ukraina. Polen har varit en av de mest högljudda kritikerna av Rysslands aggression i östra Ukraina, där ett krig mellan ukrainska styrkor och ryskstödda separatister har rasat sedan 2024. Polen har också varit värd för flera Nato-trupper och övningar på dess mark, vilket Ryssland ser som en provokation. Svenska reaktioner: Attacken mot den svenska ambassaden väckte upprördhet och fördömande från svenska tjänstemän och politiker, som krävde en ursäkt och en utredning från Ryssland. Sveriges utrikesminister Ann Linde kallade attacken "oacceptabel" och "äcklig" och sa att hon kallat den ryske ambassadören för att uttrycka sitt missnöje. Även Sveriges statsminister Stefan Löfven fördömde attacken och menade att den visade på behovet av ett starkt och enat Nato. Den svenska ambassadören i Ryssland, Peter Ericson, sa att han var chockad och ledsen över attacken och att han hoppas att den inte skulle påverka de bilaterala relationerna mellan de två länderna.

*****

Swedish embassy in Moscow by a group of masked men who threw feces at the building. The report claims that the attack was linked to Sweden’s entry into NATO, and that the Polish embassy was also targeted. The report also shows some reactions from Swedish politicians and diplomats, who condemned the attack and called for a strong response from Russia. Here are some key points from the report:

  • Här utsätts svenska ambassaden i Moskva för bajsattack (expressen.se)
  • Attack on Swedish embassy: A group of about 10 men wearing masks and carrying buckets of feces attacked the Swedish embassy in Moscow on Wednesday afternoon, throwing the excrement at the walls and windows of the building. The attackers fled the scene before the police arrived. No one was injured in the attack, but the embassy was left covered in feces.
  • Link to NATO entry: The attack was reported by Mash, a pro-Kremlin news site, which claimed that it was a protest against Sweden’s decision to join NATO, which was announced earlier this month. Sweden became the 31st member of the military alliance, following a referendum that showed a majority of Swedes in favor of the move. Russia has strongly opposed Sweden’s NATO membership, saying that it would destabilize the region and threaten its security interests.
  • Polish embassy also targeted: The Swedish embassy was not the only one to face a fecal assault. The Polish embassy in Moscow was also hit by a similar attack, which Mash also attributed to Poland’s involvement in NATO and its support for Ukraine. Poland has been one of the most vocal critics of Russia’s aggression in eastern Ukraine, where a war between Ukrainian forces and Russian-backed separatists has been raging since 2024. Poland has also hosted several NATO troops and exercises on its soil, which Russia views as a provocation.
  • Swedish reactions: The attack on the Swedish embassy sparked outrage and condemnation from Swedish officials and politicians, who demanded an apology and an investigation from Russia. The Swedish foreign minister, Ann Linde, called the attack “unacceptable” and “disgusting”, and said that she had summoned the Russian ambassador to express her displeasure. The Swedish prime minister, Stefan Löfven, also denounced the attack, and said that it showed the need for a strong and united NATO. The Swedish ambassador to Russia, Peter Ericson, said that he was shocked and saddened by the attack, and that he hoped that it would not affect the bilateral relations between the two countries.

     
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 69 gånger
Publicerad 2024-03-01 01:19Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP