Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


EUROPAS FREDSDOMARE FÖRLORADE KRIGET

Medan Putin fortsätter stjäla och mörda
som lärd av historien visade Columbus
vägen stjäla ett land och begå folkmord
där hans artfränder i Usas regering och
Israel visar mänsklighetens barbariska
egoism.

Vad litet ont hos människans närmaste
släkting apan medfört i förhållande till
människan,
om än överlevnadsinstinkten är lika där
all världens onaturliga fördärv går emot
naturlagarna för vad som är normalt
apan torde icke känna någon avund inför
den felande länken i utvecklingskedjan.

Världens och den mänskliga artens heder
och ära har förlorats genom Israels folk-
mord av kvinnor,barn,sjuka och gamla
civila,läkare,journalister och UN-anställda.

Deklarationen för mänskliga rättigheter är
inte praktiskt genomförbar och har ersatts
av deklarationen för de omänskliga rättig-
heterna som verkligen tycks fungera i prak-
tiken.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 62 gånger
Publicerad 2024-03-28 03:06Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP