Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


The wings of love./eng-sv)

 

In love's fervent flight, he soared on wings so bold,
To the arms of his dear, a tale of passion told.
But with each fond visit, his wings aside he'd lay,
For in her presence, time stood still, in night and day.

Yet wings neglected, forgotten in love's sweet trance,
Lost their grace, their strength, their power to enhance.
Now grounded, he stands, his flight a memory past,
Wondering if love's weight was just too much to cast.

For wings of love are delicate, yet fierce and strong,
They need their freedom, their space to belong.
A balance of nearness and distance must be found,

***

Kärlekens vingar.

I kärlekens brinnande flykt svävade han på vingar så djärva,
Till sin käras armar berättas en berättelse om passion.
Men vid varje trevligt besök, lade han vingarna åt sidan,
Ty i hennes närvaro stod tiden stilla, i natt och dag.

Ändå försummade vingar, bortglömda i kärlekens söta trans,
Förlorade sin nåd, sin styrka, sin kraft att förstärka.
Nu på grund står han, hans flykt ett minne förbi,
Undrar om kärlekens vikt bara var för mycket att kasta.

Ty kärlekens vingar är ömtåliga, men ändå hårda och starka,
De behöver sin frihet, sitt utrymme att tillhöra.
En balans mellan närhet och avstånd måste hittas,
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 33 gånger
Publicerad 2024-04-14 21:27Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP