Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
teckning Stig Svanberg


Jobb och utvecklingsgarantin (Fas3)

I sveriges rika land uti varje by och stad
där så slavar både dräng som piga
det alltid är så brott för där är så mycket stök
och jämt ska de för alla vackert tiga.

och bannor utav alla de måste ta emot,
utan fack som skyddar så är de bara skrot.
tidigt liksom andra de kliver ur sin säng
sen går hela dagen åt uti ett enda fläng

Först ska sveriges krona de göra riktigt fin
gnider statistiken blanka lätta
i tredje fasen jobb och utvecklings garantin
garanterar inte magen mätta.

De auktioneras bort ut till arbetsgivare
som får en lön för slaven och jobben som de gör.
detta ska visst göra dem attraktivare
utanförskapet för dem genast då upphör.

De får sopa trappan och de får skotta snö,
de ska giva lyx och flärd åt andra
i sveriges stora sal där gör de ren miljö
och statare har ingen rätt att klandra

Åt en liten fågel kan de få bygga bo
rensa upp i parker så andra kan få glo
sen så går de hem den som ännu har ett sånt
annars är himlen fri från bänkens horisont.Övriga genrer (Visa/Sångtext) av Kerstin
Läst 611 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2011-11-20 10:24Bookmark and Share


  Kerstin
Larz, man behöver varken vara ädel eller nobel för att sätta sig in i andra människors situationer och känna med dem, det handlar om normal enkel medmänsklighet.
2011-11-21

  Larz Gustafsson VIP
Jag är inte så ädel och nobel att jag är kapabel att känna solidaritet.
2011-11-21

  Kerstin
Larz, jag är också en bland de som lyckligtvis hamnade på en bra plats, men det betyder inte att jag trivs med Fas 3 och tycker att det är ett bra system, det ska vara riktiga jobb vilket inkluderar lön och semester ect. Jag tror ingen normalt funtad människa skulle aceptera en sänkt lön till 65% trots heltidsjobb och utan semester, jag känner solidaritet med mina olycksbröder och systrar.
Det här 5000 kr/månaden som anordnaren får kunde man ex. ge till småbarnsföräldrar så de kunde stanna hemma med barnen lite längre, det skulle innebära att vikariaten blev längre och fler till de arbetslösa, alltså riktiga jobb.
Som det nu är gynnar Fas3 enbart anordnaren som får det lite lyxigare i sin egen börs, en del har även lyckats bli miljonärer på arbetslösa.
2011-11-20

  Larz Gustafsson VIP
http://gd.se/nyheter/jobbpengar/1.3359849-larz-trivs-bra-pa-redo

2011-11-20

  Lavinia Röd VIP
Otroligt snyggt både till innehåll och form! Applåder!
2011-11-20

  Kerstin
Fas3 är inget annat än samhällstjänst där brottet är att vara arbetslös, det är dessutom slöseri med skattemedel som kunnat användas på ett mycket klokare och bättre sätt, 5000 i månaden till anordnaren, pengar som är skattefria och som han inte behöver redovisa.
2011-11-20

  Kerstin
Skrivet av en juristkunnig vän

"Hur svårt skall det vara att förstå den enkla sanningen att FAS 3 är ett juridiskt problem. Det jag tänker på är att när man tog beslutet om förordningen om jobb och utvecklingsgarantin så körde man över Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna och de ekonomiska och sociala rättigheterna.

Läser man klart och tydligt artikel 4.2 i Europakonventionen om förbud mot tvångsarbete och/eller annat påtvingat arbete så är saken "biff".

Dvs förordningen om Jobb och utvecklingsgarantin uppfyller inte de krav som finns i artikel 4 i Europakonventionen.

Dessutom strider FAS 3 mot artikel 5.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som också den handlar om förbud mot tvångsarbete.

Dessutom är det som så att artikel 1-6 i Europakonventionen har status som "Jus Cogens" dvs det är ett så kallat "absolut förbud", dvs ingen stat eller myndighet får derogera från detta absoluta förbud.

Det betyder att förordningen som bland annat reglerar det här med FAS 3 står i strid med två viktiga juridiska ramverk.

De som har drabbats av FAS 3 har därmed förvägrats sina juridiska rättigheter så som de skyddas i dessa två ramverk.

Det är därför som oppositionens kritik är relevant och bör tas på allvar.

Att stoppa anvisningar till FAS 3 är också relevant ur ett "rättssäkerhetsperspektiv", dvs att alla som redan anvisats till FAS 3 eller är på väg dit först måste få sin sak rättsligt prövad, dvs hela vägen från länsrätten , via hovrätten till slutinstansen Högsta Förvaltningsdomstolen...och sedan vidare till Europadomstolen för att vi skall få prejudikat och därmed juridisk vägledning för hur sådana här ärenden skall handläggas och skötas i fortsättningen.

Man kan inte tumma på rättssäkerheten bara för att det är utsatta människor som berörs.

Omprövning bara inom AF är inte acceptabelt eftersom det inte uppfyller de krav som klart och tydligt finns formulerade i artikel 6 i Europakonventionen.

Dessutom är det som så att det överklagandeförbud som finns i förordningen om bland annat FAS 3 strider mot just Artikel 6 i Europakonventionen därför att man har "alltid" rätt att överklaga.

Detta har Sverige blivit fällt för tidigare i Europadomstolen, så därför måste Sverige nu sköta sig för att inte bli fällda en gång till.

Så, kritiken mot FAS 3 handlar inte bara om politik utan också om juridik, dvs både nationell och internationell rätt. "
2011-11-20

  Mats Henricson
Dessutom kan man INTE skylla på vänsterstyrda kommuner att ersättningen är så dålig, det ÄR Reinfeldt och co som har SÄNKT den !!!!!!!!
2011-11-20

  Mats Henricson
Jag var länge själv i denna fas och har samma erfarenheter som Larz G, var på min kommun och blev mycket väl behandlad, fick meningsfulla uppgifter , det var ,faktiskt, trist , när det tog slut.....
2011-11-20

  Larz Gustafsson VIP
Jag är själv verksam inom Fas 3 och trivs alldeles utmärkt.
2011-11-20

  Eva Akinvall (emca~vargkvinnan) VIP
Så bra, o kul och fint!
2011-11-20

  Bibbi
Massor av applåder!
2011-11-20
  > Nästa text
< Föregående

Kerstin
Kerstin