Om vi inte minskar konsumtionen av nötkött riskerar livsmedel 2050 att ta hela utsläppsutrymmet i anspråk skriver tre Chalmers-forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Rapporten ”Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050” som publiceras i dag syftar till att undersöka vilka potentialer för utsläppsminskningar som finns för matkonsumtionen i Sverige. Om världen ska nå tvågradersmålet måste utsläppen per person komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050. Idag ger svenskarnas konsumtion upphov till cirka 10 ton koldioxid per person och år enligt Naturvårdsverket.
Dagens klimatpolitik fokuserar främst på vägtransporter och energisystemet men den mat vi äter spelar också en viktig roll skriver forskarna. Utsläppen av växthusgaser skiljer sig mycket mellan olika typer av mat. Nötkött ger totalt upphov till utsläpp motsvarande omkring 26 kg koldioxid per kg kött, kyckling runt 3 kg, och spannmål och baljväxter omkring 0,5 kg per kg tillagad produkt.
I nötboskaps och fårs magar, och i gödselstackar, bildas metangas. Metangasen har större klimatpåverkan än koldioxid. Koldioxidutsläppen från mattransporter och traktorer bidrar också till klimatförändringarna, men för nötkött utgör de bara 10 procent av klimatbelastningen.
Över hälften av de koldioxidutsläpp som svenskarnas konsumtion gav upphov till 2006 kom från kött, i synnerhet nötkött och lamm. Samtidigt stod köttet endast för cirka 3 procent av vårt energiintag.
I det scenario som presenteras i rapporten från Chalmers räknar forskarna med att köttkonsumtionen fortsätter att öka i nästan samma takt som de senaste decennierna. Det innebär 50 procent mer kött 2050, vilket ungefär motsvarar genomsnittsamerikanens konsumtion i dag. Om inga åtgärder för att minska utsläppen görs kommer utsläppen att öka till hela 1,9 ton per person och år 2050. Nästan dubbelt så mycket som vi totalt får släppa ut om vi ska nå tvågradersmålet.
Ska vi få ner utsläppen krävs att tekniska åtgärderna, och en övergång till fossilfria bränslen, kombineras med förändringar av vad vi äter skriver Chalmersforskarna."
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.505939/att-minska-kottkonsumtionen-ar-det-basta-vi-kan-gora-for-klimatet

 Ja vi måste dämpa vår köttkonsumtion radikalt (över 80 kg per person o år är vi upp i i Sverige nu ju..!) Och köttproduktionen är en av de allra största orsakerna till klimatförändringarna, den globala uppvärmningen. Ja, vilka temperaturer det är nu.. i Usa har man haft 50 grader på sina håll nyligen, lite hett. Och vi är ju ganska väl förskonade här i Sverige än.. men på många andra håll i världen lider man av västvärldens överkonsumtion, där syns klimatförändringarna tydligare , med torka, översvämningar svåra stormar. 

Kött som vi uppföder i Sverige , kycklingar, grisar och kor, ges föda till stor del bestående av soja, som odlas där regnskogar skövlas. De skogar som är våra , jordens, lungor..,. det går i rasande takt! Ton på ton på ton av soja importeras till Sverige varje år, för att vi ska äta kött..

Eva mca 

"Rädda planeten, ät mindre kött! Börja med att avstå på måndagar :) sedan tisdagar, onsdagar osv
18% av våra utsläpp av växthusgaser kommer från djurhållning. Av dessa 18% kommer endast 0.01% direkt från transporter. För att rädda regnskogarna och klimatet måste vi äta en mindre mängd kött än vi gör idag. Sedan 1950 har genomsnittsvenskens köttkonsumtion ökat med 70%, sedan 1994 med 40%.
Rädda planeten! Ät inte kött, börja med en vegetarisk måndag! Sedan en tisdag, onsdag, torsdag osv,,,vem vet du kanske når ända fram till söndag och älskar det ? Upptäck en helt ny värld av spännande recept :)"


 http://meatfreemondays.com/   Joina Paul McCartney och gänget..:)  "Den mesta sojan vi importerar till Sverige odlas i Sydamerika. Sojaodlingarna där innebär enorma och allvarliga miljöproblem. Amazonas regnskog skövlas för att ge plats åt odlingarna. Extremt giftiga bekämpningsmedel används. Både människor och djur dör av gifterna varje år. Långt många fler skadas.
Vad har vi i den rika delen av världen med saken att göra? Jo, den mesta soja som odlas i Sydamerika exporteras till oss. Idag används väldigt stora mängder soja för att producera kött.
Vi behöver alltså äta mindre kött för att minska belastningen på miljön och människors hälsa. Om vi dessutom väljer kött, mejeriprodukter och ägg som är ekologiska får vi produkter från djur som inte ätit konventionell soja.Sojasås till sushin då?Du som gillar sojamjölk, tofu och fuskkött behöver däremot inte ha dåligt samvete. Dels därför att en väldigt liten del av all soja, mindre än 10 procent, äts av människor. Dels därför att det är mycket mer miljösmart att människor äter råvaran än att boskap gör det. Det stora problemet är alltså inte att människor äter soja, utan att vi ger det till djur som vi sedan äter. Om du trots allt inte vill få i dig en enda liten sojaböna som kan ha skadat människor eller miljö ska du hålla utkik efter ekologiska sojaprodukter." Från: 

)
 ~Jag känner ~ alltså finns jag...Sentio Ergo Sum..EA ~/~ Man måste vara lite galen annars blir man tokig~EA