Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
*** SAMSUNG (googeln) MOBIL etc. Ba+ fungerar. COMPILE (garbage) CODE/sbnix… und so[U] we it e r.


298 != 2b (enligt manualen) som vanligt, howdy/then/ETC. ***

Stress, i nu-läge… t, T. 201+29.LÖ är en /tämligen… funktionell… (wow) tch match {^} […] ELLIPS = ES not es (CSOUND) #… etc. Funktionellt, således… program-
språk. COMPILE ESC garbage "code" #… etc. Fuzzy Logic GOES es… C# not name of compiler. PI (3.1415927) {Ba+} inte Mac OS 9 (just… nu) förstås… Windows 7 running = rg (Berg… MOUNTAIN) [!-----------------------------------------------------!] [!-----------------------------------------------------!] [!-----------------------------------------------------!] [!-----------------------------------------------------!] [!-----------------------------------------------------!] (Barium) {BERYLLIUM} OS BUILD 1912.STHLM [TV] radio paus.
1011 (u+¾)
1911 (u+w) [www.poeter.se] {femton}
2775 (u+×) 02775 (CONTROL) [×] d7 {GUI} w o r k- s h o p. M… kaffe-
paus… with some COOKIES {?} [?]
/b…
[?] (beep) [?] <3.fjorton… femton… 927> (ƒ) [Ÿ] and Microsoft Windows 7 /pretty/good/OS… enligt (poet) fbzwed, writing = wg [WG] POETRY || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || [^] (3) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
???2013529(ON) enligt manual-
en. ?????[E]?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? funky garbage code compiler = cr [CR] //// //// //// //// //// text format rich… ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
UND SO WEITER ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????(rnd) CLOWN write BILD 2 {to} printer
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? UNICODE ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Prosa av farbror zwed
Läst 201 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2014-03-29 00:53Bookmark and Share


  Nanna X
? är i sanning ett DUMMYtkn. Relax CLOWN stress, Ba ++ är helt ok & funky.
2014-03-29

  farbror zwed
En kommentar till [^] foeregaaende: Fr-tecknet aer ett {1} dummy-tecken.
2014-03-29
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed