Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatarFörfattarsida

   


LÄS GÄRNA

Och ännu en, mkt kort < kt; 2029. // - 2008-02-06
Får väl prova, ändå. (8) - 2007-06-05MINA TEXTER, Arkiv 2138 Texter      RSS-flöde för texter

189 (JUST) NU. Ba+ FUNGÉRAR. FR… fryntlig- èn, fbzw.//////// - 2017-12-15
    An on-going <10000/ /@> || ||| || ||| || 2. 1… WOW. 7000 (5) - 2017-12-15
    Litèn (formèll) kommèntar till senastè tèxtèn [(2017)] (1) - 2017-12-14
The 2017 build will return err-code f when or if not (ac) // (5) - 2017-12-14
OCH… fm INTE am eller em [EM] enligt MANUÁL… en.|||||||||||| (1) - 2017-12-12
280 (JUST) NU.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. (1) - 2017-12-11
 217 [(JUST)] NU.//////////////////////////////////////////@ (1) - 2017-12-11
En [1] forting = fg (FG) sen e-middag. Coffee/ /Cream/ /@… ° (4) - 2017-12-07
    DET ÄR INTE VARMT I SKRIVSTUGAN OCH DATORN ÄR INTE PIGG  (1) - 2017-12-04
    BEGRUNDADE POESI75ALENDERN (8x) fann føljande antydan \\ (8) - 2017-12-04
              TEXT(en) MÅSTE HA 1 (en) RUBRIK. ÄVEN: RUBBE. (1) - 2017-12-04
                    [ÄNNU 1 (en) TEXT MED FORMELLT INNEHÅLL] (3) - 2017-12-04
TEXT 2129 PÅ GÅNG, WOW.                                      - 2017-12-01
223 (JUST) NU. ÄNNU 1 (en) TEXT PÅ GÅNG [nu] ÄR. FRYNTLIGen, (7) - 2017-11-30
Mer än 2000 text- er är (nu) bok- førda, wow. M… matematik, (1) - 2017-11-30
 20 (JUST) NU. FM… before: EM… et | c. (1) - 2017-11-30
 Datering(en) 20171130 <30/ /ae> är ”formèllt” intressant, < (1) - 2017-11-30
 Rubrik-post-en 10 är […] trolig-en fräsch. @… okay. /////// (1) - 2017-11-29
207 (JUST) NU. FOLK <75/ /37> ÄR (tydlig-èn) intresserade… | (1) - 2017-11-29
 TÄMLIGEN TRÖTT <84/ /84> TYPEWROTE farbrorn [110/ /101] en  (2) - 2017-11-29

« Första 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sista »

Det finns 107 sidor, du står på sidan 1
  OM MIG

FARBRORN ÄR EN SIGNATUR SOM 
BYGGER SPRÅK ENLIGT VANILJ-
MODELL… en. SPRÅKBYGGET Ba+ 
ÄR MER ÄN TIO ÅR 
LåNGT NU. MODELL… en (Ba+) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ÄR (TÄMLIGEN) TJATIG. Men den 
fungera… 27. 27 är <æ… Ø> ft = formellt // en [1] 
kub. Även: cubus = cs (CS) när ”Latin” är <æ… Ø> 
på (eau… EAU) agenda… n. Term(en) Latin = Ln […]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tydlig… en. EAU före(before) är <æ… ®> okay code.
TYPOGRAFERING är… nu(now) ”en reserverad term” 
– syntes(en) <yn… @> fort-
sätt-
e27.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datering(en) 20151231 är ///
en [1]  trevlig dag. @ är inte (ac) [formellt] 
en [1] cinnamon bulle. TERMEN bulle är {nu} 
»formellt« //
reserverad. SYNTES(en) Ln […] fort-
sätt-
e27. To F… Lö Sö Må Ti <10… ae> […] On – wow/howdy 
= wy [w---y---] then. Sedan… sen… sensus con catena… 
8. OTTO [RHINO] Latin ånyo… tydligen. 
Okay… nu får bi se om föregående = fe [coffee] 
fungera27. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Blev medlem juni 2007

Har skrivit 3 608 kommentarer.
Har fått 1 343 applåder.Dagbok

/// Lars är (en) [1] poet – i… OMNEJDEN CITY <four… /b> /[\]
Text 53 – enligt manualen.
Får väl prova, ändå.

Se alla