Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Reflektion


Hål i huvudet, RFSL?

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - har gett ut en broschyr som informerar om hur man köper sex på ett säker sätt. Omtänksamt.

Broschyren tipsar bland annat om "hur en sexköpare ska göra för att komma överens om en lämplig mötesplats, hur man ska komma överens om priset och vilken service som förväntas tillhandahållas".

Jag roade mig med att leka Finn Fem Fel... och fann följande:

1. Att moraliskt legitimera sexköp är att moraliskt legitimera en kriminell handling.

2. Att dessutom tipsa om hur man (klokast...?) skall genomföra denna kriminella handling ligger snubblande nära ren uppmaning till kriminell handling.

3. Att värna homo- bi- och transsexuella personers rättigheter tyder på att man - i nå'n mening - vill värna utsatta grupper. Hedervärt. Man kanske skulle börja inbegripa gruppen prostituerade i detta värnande? Vilket man knappast gör genom att moraliskt legitimera sexköp.

Ingen skall inbilla mig annat än att i stort sett INGEN (en liten minoritet möjligen undantagen) egentligen vill försörja sig som prostituerad, man ser - av olika skäl - ingen annan utväg. Detta är utsatta människor vi talar, människor i underläge.

4. Däremot värnar man sexköparen, som enligt Suzann Larsdotter, socionom och sexolog på RFSL, har "rätt till att få information om säkrare sex och hur man skyddar sig från ohälsa". Omtänksamt, som sagt.

5. RFSL får statsbidrag för sin verksamhet. Som t ex att ge ut broschyrer som tipsar om hur man gör när man köper sex... dvs begår en kriminell handling, och därigenom utnyttjar och befäster en annan människas utsatthet och underläge.

Hål i huvudet, RFSL? Och statsbidragsbeviljande myndighet...?


http://hakans-blogg.blogspot.se/
https://www.youtube.com/user/MrHKWD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006563628070
Övriga genrer av Håkan Wiklund
Läst 254 gånger
Publicerad 2014-09-05 09:16Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Håkan Wiklund
Håkan Wiklund