Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Som vanligt = vt (VT) enligt ”farbror zwed” programmering och poesi (pop) [5] <3… etc.*> Term- en »integer« är {foerstås} [>formellt<] \reserverad. Bokstaven b finns (FS) inte i: Beige… till exempel. * är (tämlig-en) mycket = mt [MT] i… ”


571:e kaaseriet… essayen… etc. Lu not in: Ukulele-sunset. W?

Code Work (edition: (—)) – tämligen [æ… Ø] tjatigt, detta. Marginal-justering… en (1) på.
Tydligen… färg-schema (sch… (ch… wow; howdy) ) ) <import… data> || ||| || ||| || ||| || (fjorton) [e… E] \n… C… cinnamon. Femton != femton – foerstås. || ||| || ||| || ||| || – ånyo? Tydlig-

 

 

en. //
Ojsan… ett program = pm [PM] i tid- //
en. Copyright [--y--] 2015 (YEAR) then. Se även: sedaan… auto… etc. //
12.
03 (bok-fört… 15.48) [Mac- format… TYDLIGEN]
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ( Georgia ) [ Baskerville ] < Letter Gothic > etc. 

{ ^ } etc. Ånyo… tydlig… en. Ännu en [1] (ett)

essä. Om ej (foerstås) en [1] {ett} essay – förstås. Oe är (förstås) [å… Å] inte (NOT) oe = œ | maahænda. Även: eventuellt. Tjatigt värre goes = gs [GS] web… eaunyo.U – oops.

Dubbel-o före-

kommer

även

i…

Google [{förstås}]

och…

Zoo… formellt = ft {7029e… ^} [~] okay så. 87 (W) before = be [Beige] /

VERBOSE:

desa […]

hasa […]

cykla […]

börja […]

write […] skriva […]

data […] prata […] tjata […] gnata […]

narrera (é… É) {ee… E} [≠] chat <-a-> filterLog(w… wow) [100] 101… (e) 102 <f… !> || etc.

VERBOSE VERBLISTA etc. Funky program written = wn (v… verkligen) [en… &] Latin (III) [iiii] etc.

UNICODE [(then)] {sedan} googlen. Eller: googeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./

root not boot – etc.

/// fem term- [4];
er (tecken-foeljd- [3];er) […] är <æ… Ø> inte {ac… macro-name… s} [2];
[1]… till (^) exempel. Term- en [1] är (”formell… t”) <2… !> || reserverad? Yes… för- visso. Jo… men, visst? Okay. En {1} aning »dialog» [måndag] – tydlig- en. Before: [1];
<marginal- (#)
justering… på> [^] (3) etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
1
9
a = 97 /summa… okay \summering… etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ||

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

[(fysik… MVG)] i… integer.* etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./

 

} är [æ… Ø] (en aning) extra = ea [√] data. . . . . . . . . . . . . . . . . \

{ är [æ… Ø] (en aning) extra = ea [2] data. . . . . . . . . . . . . . . . . /

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __… rnd. Må before (före) Ti {10} – førstås. . . . . . . . . . . . . . pynt-pynt {factory} program = pm [PM] etc. . . . . . . . . . . . . . . . .LOG 
Prosa (Novell) av farbror zwed
Läst 213 gånger
Publicerad 2015-06-01 16:16Bookmark and Share


  farbror zwed
97 (very) rainy day = dy | in Omnejden Town – yes. Ny (pon… ponera = pa | Humppa) [Suomi] n… en (1) »regn-ig« dag (a, A) {^} und […] sou weit-
er. ,, ,, ,, ,, ,, ,, är 1 (ett) [en] ”nytt” element. . . . . . . . != „ (foerstås) „ ånyo.
<. . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . „ . . .> Barium är (æ, Ø) 1 (ett) [en] grund-ämne. . . . . . . . . != „ – ånyo. Tydlig-
en. ::.:: ::.:: ::.:: ::.:: <Braille-code> ::: (é, É) || etc. . . . . . . · . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · .. .. .. .. .. .. ..
2015-06-02

  Nanna X
a rainy day in Omnejden Town, således?
2015-06-02

  farbror zwed
SOLEN ÄR INTE PÅ GÅNG JUST NU I OMNEJDEN CITY – en [1] regn-ig dag (day) det {the} är. Enligt folk i kontor-et »Offfics« […] 2… 3… 5… 8… etc.
2015-06-02

  Nanna X
färgskalan syns inte så bra när lilla solen tittar in.
2015-06-01

  farbror zwed
En {1} får tacke
sjungman foer det beroemmet. Syntes-
en {1} rullar = rr (currently) widare. W = 87 [a… !] – hus-som-helst. Farbrorn.
2015-06-01

  sjungman
Bra skrivet. En mycket intressant historia.
2015-06-01
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed