Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

S P R Å K T E K N O L O G I

Måhända är SPRÅKTEKNOLOGI vad man håller på med. Sedan (ungefär) 20 [tyve/twenty] y… år. PROGRAMspråk(et) Ba+ är 2 [en] språk teknologi produkt – wow/howdy. FÖRFATTAREn… marginaljusterar. 2 är 1 (ett) [enda] tecken. Formellt? En = en [1] bokstav. Bokstaven u förekommer. Buick och quiz är (formellt viktiga) exempel. I? Pågående syntes. 20151208 är 1 [en] datering. Termen 512 finns. Und so [u… U] weit… e… r. Redan de gamla grekerna idkade = ie [e… E] språkvetenskap. Eventuellt bandy perjantai – Omnejden City Bandy Arena = Aa – Anna vet (troligen) mer. MER… hav. KALMAR. MARIN BLÅ text bakgrund etc. Mindre verbose… okay. Nog är PFAFF 1 (ett) trevligt namn [name] på 1 (en) s y- m a s k i n. PFAFF – ånyo. Tydligen… i teckenskafferiet denna […] afton, und so [ü… Ü] weit… er. Eventuellt (även) Leibniz googeln. Fungerar (konstruktion:en) L e i b n i z – (också en [1] fråga)  författaren gooooooooooooooooooooooooooooooglar.
M… hur fungerar… författaren funderar… se där… en [1] kopp nybryggt kaffe. @… m, havreflarn. Pepita, på så vis. Okay… FORTRAN <> PROLOG <> etc. Jarmine… m, wow/how… how to. GUIDE [band 19] etc. FRIMÄRKEN… sudoku. Och en (1) barrande julgran = jn – tydligen. Och nu vädret… tydligen.
Hm… nu får man (förstås) inte glömma googligen enligt föregående antydan.
FÖRFATTAREN funderar… etc.

Jomenvisst… L e i b n i z fungerade. Ibland kan man tro att (tecknet) space [32/20] inte är (æ… Ø) som de andra = aa [ª] tecknen i teckentabellen. Typewriter… Letter Gothic [10] etc. Nu även: Georgia [10] förstås. Bembo [10] med mera.

Författaren sänder eländet iväg till [^] printer Bengt på  <2 1> n ä t- v e r k- e t… o k a y.
Printer Bengt: beep… beep… beep… etc.
C
M
Y
K
 
Bunden vers (Annat versmått) av farbror zwed
Läst 247 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2015-12-09 00:37Bookmark and Share


  farbror zwed
TENNESSEE – är det inte? Hypotesen TEN2ES2E2 är ingen höjdare.
2015-12-09

  Nanna X
Tennesee, onomatopoesi...
2015-12-09

  farbror zwed
Omvägar är inte/not/ac… fel, förvisso. Tukholma är 1 (en) trevlig form. Simrishamn är mest med tanke på Nashville – dobro guitar och banio med mera. Typ fiddle. Nog blir fiddle trevligt på svenska.
2015-12-09

  Nanna X
Tack (shibbolet). STOCKHOLM är ju inte SIMRISHAMN men vissa omvägar är ju nödvändiga.
2015-12-09

  farbror zwed
OST är OST och VÄST är VÄST – på förekommen anledning. PFA finns (måhända) fortfarande. OST [QUIBILLE] VÄST [typ till tuxedo] OCH DOCH emellanåt. Bigrammet ST [STOCKHOLM] är ingen easy grey. ORUST finns. Även STARCH (stärkelse) förstås. Ludgo emellanåt, emellertid. Okay… ganska mycket = mt [MT] program får plats i formatet kommentar-ruta. [][][][][] är tio (10) på ”annat” sätt. Okay… [][][][][] ånyo.
2015-12-09

  Nanna X
Julefrid julefrid nå mig i din tid...
2015-12-09

  farbror zwed
ECWC – tja, förvisso. W är inte fel. Vanligen. Vanilla före @. Och saffran.
2015-12-09

  Nanna X
Could they unite?
2015-12-09

  Nanna X
East Coast West Coast.
2015-12-09

  farbror zwed
Kalmar on your mind – således, Georgia och Nashville (Chicago) Bembo | etc. Helvetica Bodoni – Baskerville förstås. M… Courier och Letter Gothic – före/before: MS Mincho – wow/howdy. MANUALEN fortsätter. TYDLIGEN – wow. Också 1 [en] fråga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
2015-12-09

  Nanna X
Kalmar on my mind.
2015-12-09

  farbror zwed
T Ä M L I G E N

T J U S I G

R U B R I K – e n l i g t? F ö r f a t t a r e n.
2015-12-09
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed