Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

9- är en [1] rimlig text… eller: antydan, utsaga… etc. . . .

9- är nio med minus efter – nmme för vänner av funktionell code typ (e… E) kortformer.

8 är backspace (1000) i… annan form. Syntesen fortsäter. Tydligen. Inte mycket nytt.

7 (beep) är <formellt… system> sound. Programspråket imo <mä… Må> är? Okay nu.

b är en [1] ersättning för sexan som inte fungerar (nämnvärt) väl/well… i denna modell.

5 – ingen märkvärdig konstruktion. 101 (2) är 5 <fem… 101> i? Annan form. Långpaus.

4 <100… okay för en [1] <tämligen… ^> complex = cx [110… n] construction> just… nu.

3.14159292035… innehåller [teckne29] 0 – även i: 20151217 (23.30) – okay så. Paus.

2 – 10 i ”annan” form. Se även: »annan« form. 20151217 (23.30) ånyo. Ånyo: ånyo. @.

1 – 1 betyder (vanligen) san29 i [a5] en <1… e2929> ”formell” syntes. Okay… yn-e är (æ…  Ø) inte [no20] <ac… °> fe21. Även: wrong. Bigramme29 ng [Bingsjö] förekommer. Även fiddle och Litteraturvetenskap = Lp […] förekommer. Okay för (stavningen) COLOR – CMYK|cmyk… är 1 (en… e2929) construction. Bokstaven c = 99 förekommer. Mycket innehåller (bokstaven) c – tydligen. Även cinnamon och också innehåller [bokstaven, teckne29] c – wow(howdy) then. Tydligen. Termen generator är (æ… Ø) [förstås] funktione1010110101. Även: funktione2121.

0 – 20151217 ånyo. COPYRIGHT 2015 är [forme101011010129] inte/ac… no29… wrong. Miljön www.poeter.se är (æ… Ø) [forme212129… wow/forma29] som en <1… ^> trivsam skrivstuga. Modellen mökki = stuga är [formellt… förstås] inte(ac… no29) fe10101… wrong. Bingsjö enligt Zorn (Anders) är [fortfarande formellt… förstå28] inte fel… wrong. Dokumentet är (æ… Ø) marg:justera29.  I denna (ju2829 nu pågående) tex29… inge29 indrag. Vägen till denna (nu pågående) [plus… före: minus] essä/modell… blev 18 år och 10 månader 21ång. Även: 10101ång. Lång not wrong… sång på gång. Även: g. Enlig29 manualen. Bokstaven ä förekommer. Poesi och fuzzy math/Logic… enlig29 farbror zwed – okay. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ff _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bunden vers (Annat versmått) av farbror zwed
Läst 177 gånger
Publicerad 2015-12-17 23:46Bookmark and Share


  farbror zwed
Måhända är textdubbleringen pedagogisk. Hur det kunde bli så är e2929 (smärre) mysterium. Tanlen var (emellertid) följande. I fysiken används envelope som beteckning = bg (berg) på 1 [en] syntes. Rimligen är envelope = kuvert en [1] onödig översättning. Båda termerna innehåller v – även i vanilla. Och vatten, vårvinter, väder. MVG innehåller inte(ac) v – emellertid. Okay för weekend. Wow.
2015-12-18

  farbror zwed
Primtalen 17 och 19 är inte helt lätta i en
(formell) språk-
syntes. Okay – n-tale29 rader i rutan,
ännu ej bokfö2729. 29 (också en [1]
prim) förekommer mä <mer än> en [1]
gång. Okay – även 31 [v… V] är 1 (en)
prim. Termen vagnretur förekommer. @
förekommer. 1000 [8] rader, okay. 9 är en [1] kvadra29. Rutan är 10-1 [9] rader – 10 (ti… o) på gång. Troligen blir inte (ac… no29) formen perfe2029… ändå. Ungefär 11 rader, nu. Och 12 [c… C] rader nu. Måhända. Julgranen barrar. E2929 (forme212129) omkväde. 20 (tjog-ta21) rader är [#] tämligen lagom när man börjar bokföra. 25 är <emellertid… °> pefe2029. 2x25 = 50 och L… Ludgo = Lo fungerar. Ludgo googeln/googla? M… måhända. Eventuell29. Etc. 2015 <8… ^> är inte… wrong. Howdy then… may-bee. Donut write too (2) wrong = wg [WG] programs.
2015-12-18

  farbror zwed
Primtalen 17 och 19 är inte helt lätta i en
(formell) språk-
syntes. Okay – n-tale29 rader i rutan,
ännu ej bokfö2729. 29 (också en [1]
prim) förekommer mä <mer än> en [1]
gång. Okay – även 31 [v… V] är 1 (en)
prim. Termen vagnretur förekommer. @
förekommer. 1000 [8] rader, okay. 9 är en [1] kvadra29. Rutan är 10-1 [9] rader – 10 (ti… o) på gång. Troligen blir inte (ac… no29) formen perfe2029… ändå. Ungefär 11 rader, nu. Och 12 [c… C] rader nu. Måhända. Julgranen barrar. E2929 (forme212129) omkväde. 20 (tjog-ta21) rader är [#] tämligen lagom när man börjar bokföra. 25 är <emellertid… °> pefe2029. 2x25 = 50 och L… Ludgo = Lo fungerar. Ludgo googeln/googla? M… måhända. Eventuell29. Etc. 2015 <8… ^> är inte… wrong. Howdy then… may-bee. Donut write too (2) wrong = wg [WG] programs.
2015-12-18
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed