Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

978 nu. Är (en aning) skriv-trö2929. 17.57 ju2829 nu./ / / /

978 nu. Är (en aning) skriv-trö2929. 17.57 ju2829 nu./ / / /och syntes(en) fortsätter. Justering av text data info just nu/now… okay. Ix – okay för (ø… Ø) [ü… Ü] Lång Syntes (LS) och [ja] före(before) Jasmine = Je // och Litteratur.

LS är (æ… Ø) 1 [e2929… en] bigram/teckenpar. Jasmine – ånyo. Tecknet – är (mycke29/very) viktig29. Ti 12 (ja) och [tämlig-en] sen (L8) [Late… in/Latein] e-middag. Bokstav-en g är (nu/now) [forme212129] integrerad. 

Okay för [^] föregående utsaga. Utsaga är (nu/now) en [1… e2929] reserverad term. Term-en term är (æ… Ø) [tydlig-en] reserverad. Limes = Ls – okay så. # % é… är <extra… /b> data info. Ix – ånyo. Ånyo: Limes = Ls – etc. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Mac-träning pågår. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Lägger ingen färg på föregående tex29 idag. Ti före 84105 – 29182121 exempe21. Även: exempe10101. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Ba+ [programspråk] fungerar. Tydlig-en. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Copyrig1729: farbror zwed – @ poeter.se och (just nu/now) inLoggad. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

 


 

 

 

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed VIP
Läst 259 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2016-01-12 18:08Bookmark and Share


  farbror zwed VIP
Åhå… farbrorn trodde att programme29 ifråga = ia […] var både tråkig Läsning = Lg [^] och <tämligen… @> onödig = og {og… Log} <100… wow/howdy> info = io – ioFS. . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · . . . . · [garbage pynt (info) und so [ú… Ú] w eite27]. · . etc.
2016-01-13

  Night Soul Woman
Tack för din hjärtvärmande förklaring/ response :)
2016-01-13

  farbror zwed VIP
OJDÅ… en Lång En. Men också = oå (<)
[>] en Lång En […] kan vara ”funktione1010110101” info = io | data.
------------teknologi----·----------·------·---------—————–--——-·--·--—-—·
RND… VAL(UE)… CASIO. A är A – Ä är Ä – ö ä ö – ø är inte oe – okay.
Ba+ är på g… gång. I en <1… e2929>
Lång Country Sång (å… OU) i.
ång ström [Å] fusik… y.
aa ab ac ba bb bc […] ea eb ec f3 f5 f8 math. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---------------------------·---------------
2016-01-13

  farbror zwed VIP
Okay. Long Story som (rimlig-en) blir bok [tämig-en] soon. Är (JUST NU) i… en hurry och dina Länk-ar får jag ta en (1) annan day. Thanks any way… som du (NU) erfar [så… <] {>} mixar farbrorn srpoy/spraa20… emellaneau29. För farbrorn är <æ… Ø> [œ… Ü] {~} sär skriv ni… ng… typ (e… E) twitter knapp en (—) inget (NOLL) bekymmer. Även: pro BL… em.
Du frågade (imp… VERB) [verb o… SE] <verbose… @> // why no tweeting Lately. 5e även: L8eLY. Etc.
TROLIG-
en twiittrar jag (FÖRFATTAREn… wow/HOWDY) senare i vår. NU: vårvinter… BURR.
Å… nu ser jag: dreamingincode har FOLK prata 29 om. Okay… forts foelje27.
KONSTRUKTIONen :D är för fbzwed = fd (fd… FD) [också] 1 (e2929… en)
be-
20ymme27.
:D placerar D i ”LÄGE” 1 – om 1:a ”LÄGE… T’ är (æ… Ø) 0 – okay.
10 är <æ… Ø> sant/true/vrai before(fore)INNAN… false/osan29… etc.
10 är (FORMELLT) n – 10 uttrycker ”bas-en” i en (1) SYSTEM-MODELL.
10 finns (fs… FS) i… 20105 – okay för ”fem” [(5)] tecken/OBJEKT… tecken foeljd. Lasse är ”fem” TECKEN. UNCLE också? YES.
{<%>} också.
WRITE = WHITE – en (1) hypo TES.
Jämförelsen NIGHT | might = mt (MT/2229/7784) är: funktion ELL.
MOUNT ain (main) [chain… CONCATENATE) CAFé Latein before(före) Leibniz = Lz ETC.
@uncle… farbror. En construction? M… måhaenda. Ev… entue101011010129.
10129… okay? Okay.
101 (e… WOW) finns = fs (fs… FS) i: 11101010101010101010101010101… ti1010110101 exempeL. BOKSTAVen L är (FORMELLT) viktig. SOM Du först år.
L… Lagom = Lm BÄST är. Ingen gröt (VÄLLING) JUST Nu.
VÄLLING = VG (vg… MVG/Ba+) wow.
---------------------------------------—-
^… wow.
- - - - - - ·/… etc.
^\… wow.
TERM-
en wow med/with(avec) . [PUN2029] är (æ… FORMELLT) e2929 [1] 30292927341220 = 30 (u… U) før ”Lagom imponerad” – wow.
5e även: howdy-wow… wow? Wow. NOT FREQUENTLy.
------------------y… HOLLYWOOD.
---------------y----(MOVING DATA LEFT NOW… wow. Wow… how)dy.
EFT… ermidday. I? Omnejden City (OC… R) [OCR]faktura… faktaruta/beige… BRUN/BROWN.
CMYK = cmyk – om behov = bv (BREV) finns.
BREV – wow.
REV wow… GREVÉ(PORTSALUY)Gorgonzola:CHEDDAR… BRIE/Camembe2729. @… EDAMER/NL… NumLock[^]On.
-----------<form-feed… ^> pause./
KONSTRUKTIONen där(twitter) might = mt (2229) antyda = aA (å… ª) a2929 NSW är programmer.
ANYWAY… ou finns i <a5… %> colour.
COLORADO… åhå: Google… maps.
SEGLORA [bjäller klang] ping… JUL gran. Bar… r… code.
1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . grid.
0 9 . . . . . . . . screen. . . . . . . .
3 7 . . . . raster. . . . . . . . . . . . . · . · pÿn29. . . · . · . ° ? / # @ &… wow.*
COPY RIGHT BRIGHT Light NIGHT might white xmas. Bing CRO… SQL\etc.
2
8
=
a… A… ABSOLUTELY = AY (GRAY-CODE) <then… may-bee: GOOGELN>
||||||||||||||TYPEWRITER||||||||||||||
HT> 9… ix… IX… etc.
<… OJSAN.
|| ||| || ||| || – fiddle? May-beeeeeee… NOT.
FREQUENTLY PUT QUESTION5 – wow.
<----------- FreeBSD ----------> ROOT FOOD MODE: COLOUR.
[R] [G] [B] (W) etc.
____________g_________________
____________d_________________
____________a_________________
____________e_________________
wow. WOODSTOCK (The Band) <5… °> FAHRENHEIT (isbn-code) VERLAG|FÖRLAG… ELLERSTRÖMS (Lund)XL.
. . . . . . . . etc.
Varför är (æ… OCKSÅ) 1 [En] phreauga.
1
1
2
@… humppa-mökki-perjantai-voi… JA.
SUOMI (TORNIO) sininen[BLÅ]azuL… etc.
tc… time-code.
c… cinnamon.
… OJSAN ojsan. Chez: poeter.se /
SPACE.20(32)… etc.
PASCAL… math.* LOGIC = LC (keyBOARD) LayOUT.
[HT] Q W E R T Y [U I O] P Å… å… aa.
(CL) A S D F G H J [K… L M N O… omega?
mega… BYTE[5].
ega… VHS… voi(beurre)birdLandSONG.
dobro guitar | dobro guitar (NASHVILLE) [JERRY DOUGLAS] very nice music by: Jerry Douglas [. . . . . . .] PLAY/SVT… wow.
—————————·————————/
––––––––––––––·––––––––––––\
compile------------etc----------·—–>
<-----------------------ESC-----------]
[Et c] <2 9> ||||||||| wow.
| | | | C O P Y 2 ”printer Bengt now and then” may-bee” yes.
Bengt: m… beep-beep… beep-beep… service, thank you. . . . . . . . . . . . beep… beep.
Und so (ú… Ú) UNICODE weite27.
UNICODESAVE farbror zwed code garbage collection may bee than20 YOU. HJO? Se även: GRÄNNA… Visings ö.
FÖRE: ÖREBRO (ÖSTERSUND) Söderköping [NORRKÖPING/SMHI] Motala | GOTLAND GS… JVGSTN.
Charlotten-
berg Båstad nästa.
BORÅS ["Viskan"] Teatern… nypon, nypon.
TEATER NYPON presenterar:
HJORTRON before(fØRE):.:.:.:.:.:… @.
Lingonberry = Ly Jam = Jm – WOW.
SALTÖN (R) SVT [v… V] WORKSHOP.
Se även: verkstad.
e även: verkstad.
även: verkstad.
även: verkstad.
venLjunga
Svenljunga
errljunga
Herrljunga
inköping
Linköping
rollhättan
Trollhättan
indås
Hindås
ärvsö
Järvsö
ockholm
tockholm
Stockholm
Visby
ynäshamn
YSTAD
NYNÄSHAMN
GS (Gotska Sandön) [foto] – fabrorn har (nämlig-
en) varit på GS och fotografera29.
ONCE UPON 97 (a) TIME
------------------
RUBRIK FORMAT
------------------
Lånemaskinen är en (1) Mac dator/COMPUTER… och Mac:en har en [1] knapp(key) som
är <æ… Ø> {mycke29/VERY} nÿttig.
Bokstaven ÿ är (mycke29) nyttig.
Okay.
Bokhylla… verbose.
Summering (SUMMA) :.:.:.:.:.:.:.:.:
OJSAN… then: goggla.
On Ja 201b – mmxvi/MMXVI – WOW(wow).
M… typ(e… É) de29.
F… farbrorn.

2016-01-13

  Night Soul Woman
Jag visste att jag missade något men jag hittade att på kommentar fälten här under f från farbrorzwed i dina kommentarer f börjar i samma linje som twitter knappen från the share button ovanför mig just nu:D!

och jag hittade dig som Lasse Persson @unclezwed :D!

Varför slutade du skriva där(twitter)?
2016-01-13

  Night Soul Woman
bläh jag skule ge dig:
http://teflpedia.com/IPA_phoneme_/%C9%99%CA%8A/

och nu :
http://www.dreamingincode.com/

If

2016-01-12

  farbror zwed VIP
Dubbelt fråge tecken – nej. Tecknet * är 1 (ett) steg för långt. Oavsett hur man mäter. Och rekommendationen blir en (1) konstruktion som bygger på plus med placering som [beteckningen] Ba+ antyder. Särskriv utan minus – summera emellanåt = et och tilldela mycket = mt [MT] enligt föregående. 22.5 är 22.50 i »annat« format. Konstruktionen 22.L kan fungera. Föregående (tex29) är mer än <mä… /b> en {1} antydan. Paus.
2016-01-12

  Night Soul Woman
*tar korrigeringspinne från dig och gömmer den*lämnar dig med upprepninge-n & ?? gäsp
2016-01-12

  farbror zwed VIP
TILL AU – Arne U… enlig29 nedan. TREVIGT du är programmerare. FARBRORN försöker bygga code utan dubblera29 &-tecken… ampersand-tecken. Man kunde (förstås) notera 8120 istä1010110101e29 fö27 [f7] &-teckne29… okay. Dubblerra29 &-tecken blir då (sms) 81208120 och <c… #> poängen med/with de29/tha29? M… farbrorn goofar en (1) sväng förbi [den barrande] JUL gran en. Och LÄPPJAR = LR (en gnutta) på afton välling en. Medan compilatorn ännu = äu | är 1(en) fiction. Jo… 81208120 innehåller inte(not)EJ[ac]… 9 – tabulering enligt n-tale29 förståsigpåare. 9 = ix eller IX är void före? KALIX/CHAMONIX/PHOENIX… etc. Ojsan… xorn är inte feL\WROng.
FARBRORN begrundar 81208120 ånyo. Konstruktioen 8c08c0 är inte oäven, förstå28. RGB typ 8c08c0 måste bli någo29 relativt violett. Dessutom returnerar 8c08c0 [vid behov] FALSE – wow. På tecken 3 (tre) därti1010110101. Vilke29 man får vara (tämligen) nöjd med. 81208120 (CMYK) [cmyk] kan man sända som en frÿntlig hälsning ti1010110101 [printer] Bengt på nät verk e29. Bengt är ny servad och beepande29 = b9 gör hela företage29 nöj29. Man ve29 då a2929 Bengt är i <a5… ¢> gång. VAL UTA TEC KEN är fräsch Bengt code – 22.20 JUST nu. Långt före genus = gs [GS] och sym BOL. WOW… e2929 [1] OF FI CE envelope. UND so [u… U] write27.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Därest Nanna är nöjd med (with/con) translationen snackesalig = sg = ve = verbose = ve = pg = pratig (så) cv före vb före grönsak. VÄLLINGen väntar. Teckne29 = är vad grejen = gn [Ragnar] går ut på. Vanligen finner man icke(ej)inte[ac] något (enda) integrera29 = tecken i en (1) farbror zwed tex29. Med integrera29 avser (förstås) ”farbrorn” typ(e… E) följande… ännu en [1] antydan på gång nu är. E=mcª <5 tecken… wow> och <c… cinnamon/@> etc. Teckne29 = används när man bokför en [1] tilldelning. Typ(e… E) smurfig = sg och smurfblå = så – okay för föregående.
FORMELLT är garbage code collection inte på agendan just i… nu-Läge29. E-som vällingen = vn [havn… navn] (æ… Ø) väntande är. Bredvid en (1) [ymnig29] barrande JULgran. TERMen Lg är? RESERVERAD. Then… may-bee: humppa.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Vid försök till korrekturläsning (så) fann författaren farbror zwed i följande essä (termen) spray […] som är en <1… e2929> utbyting. Okay… utbyting kan vara en (1) neologism = nm – neologism kan man söka webben på.
Wow… konstruktion(en) söka webben på <å… aa> är (formellt) intressant, trevlig.
Ba+ blir (måhända/eventuellt) 1 enkelt eller simpelt protokoll. I grunden är Baå ett(1) på bigram = teckenpar [> <] basera29 sprog. Bokstaven g förekommer. Term en RGB är (BLÅBÄR) <formellt… /°F> bokförd. 21.37 – dokumente29 är bokför29 på <snåL… Liten> bredd.
- - - - - - - - - - ff (form feed) - - - - - - - - - - - - - - - ÿ… wow före form feed ånyo. Ånyo… yo. HJO före GRÄNNA – Långt före: HULTSFRED. Betoning en är <very/mycke29… /^> viktig.
2016-01-12

  Nanna X VIP
Oj va farbror blev snackesalig nu då.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
NSW kommenterade och författaren greppar = gr [hägring… fägring] möjligheten <ö… Ø> a2929 förtydliga en [1] avsi2029. Term-en <7 är en [1] taxering. Tecken-följd-en 8> är en [1] antydan. 7+8=f […] är (complex) code. Termen uppmärksamhet (cita29) innehåller ä = 37 /prelimin372729. VERBET experimentera innehåller x i position(Läge) 2 [två/two] och e-som x är en överanvänd bokstav = bv [brev… verb] i dataLogisk = dk | vardag… så följande. Bigramme29 dk finns (fs… FS) i: ordkon2829.
Även i: nerdkuLTURELLT. Nog skrive29 om nerd JUST nu. Boken misslyckandets estetik […] bygger på en (1) [forme1010110101] spray synte28. Därför codemix = cx [n… N] bas 2. Eme1010110101eau29. Någo29 av föregående är fonem-baserad code… ännu ej (ac) färdig byggd. Även sär skriv en code före kom mer (hav… sea/ocean) och det är [æ… Ö] <nog… trolig-en> vad en [1] compiler = cr [vagn retur – may-bee] måste få som data info 1823253029. Visserligen… okay. Poeten är ”bestämd form” [bf… %] och n-genus. Beige är 1 (en/ett) färg. Även: COLOR [färg] etc.
Vad som inte syns är (æ… Ø) [rimlig-en] typ (e… E) små partiklar = pr [prio… PRUNUS] und so (u… U) w-e-i-t-e-r.
18 år och 11 månader av språk syntes <yn… YES:NO> [else] resulterade i (ungefär) föregående. Tecken dubblering före kom m er – så10101edes. Tecknen å ä ö Å Ä Ö é É ü Ü är 1 (en) »formell« kostnad. CODE TYPE 8 BIT… å ä ö [med mera] är någo29 man måste <å… aa/ª> generera. EXEMPLET 1 2 4 8 är vad man bör [beurre](voi)<SUOMI… may-bee> börja syntes en med/wi2917.
Tyvärr är sven2820 standard skol-matematik byggd på 1 2 3 4 istä1010110101e29 fø27 1 2 4 8 – okay.
Efter 1 2 vinner (modell-en) 1 2 4 8 – förstå28. Diffen på num-tecken 3 är 1 – okay. Diffen på num-teckne29 efter 3 är 2+2 och 2+2 är 3 (tre) tecken. N-talet tecken följd er får man taxera. Eventuellt är termen objekt [ingen plur-form… jämför: system] använd bar. Okay… objekt är mer än <mä… mä> tre [3] tecken. E-som mä 3 [tre] tecken är mä 3 tecken… paradox. Night är mä 3 tecken. Bigramme29 gh följer 1 (en) [formell] ordning. Även on [^] the key board. Light Bright etc.
Ordningen 1234 innehåller mindre info = io [fs… FS](7083:1528) än 1248 och 1248-1234 är en [1] möjlig = mg | konstruktion. Också c48-c34 <7 #> är en [fullt] möjlig konstruktion.
Mitt nuvarande skrivsätt = st <art… arch> är [JUST NU] (format et) program. PROGRAMMET börjar… programme29 fortsätter. Också/även: fortsätte27. ESC (27) är inte(ac) wrong code.
KONSTELLATIONen online poesi är 2 (två/two) OBJEKT. INNEHÅLLER (bokstav en/teckne29) o – tydlig en. E-som (e-som) o finns = fs [fs… FS] i författarnamne29 = f9 (så) har författaren en(1) anledning = ag [vardag] a2929 prioritera = pa (ge) [prin29] o – även i (term en) koordina2928ystem. Okay ånyo. Trolig en.
Dubblera29 o finns [fs/FS] i… Google.
Även i… Boole (George) – goggla (vb) på BOOLE GEORGE vid tillfälle.
Syntes en Ba+ är [mycke29/very] snåL… L betyder språk i matte-värld-en. Möjligen har författaren behov [bv… BREV] (bokstäver-na) o & L – en [1] pågående hypote28.
L o finns i: Longyearbyen = Ln – wow.
Long Song (LS) på gång. En (1… frekven29) återkommande = åe | figur. Long = Lg – ännu = äu | en (1) k-o-r-t-f-o-r-m. Termen Lg är (nu/now) r-e-s-e-r-v-e-r-a-d. LS ånyo.
LS finner man (subje2029) i [term en] ELSE – också r-e-s-e-r-v-e-r-a-d.
ELSE = EE (ee… @) är en? Konstruktion. Bokstaven K är (mycke29/very) viktig. KB är 1 (ett) exempe10101. Ofta betyder 0 false och 1010101 [u] innehåller 0 – tydlig en. 1110101 [U] är 1 (en) komplettering. Tydlig en. USB (krusbär) är: info. Modellen OIO [objekt i objekt] fungerar.
OIO och oro är <formellt… /b> integrerade = ie | term er. Okay… ungefär så blir [rimlig en] fortsättning en. Mycket gles = gs [gs/GS] code är (trolig en) inte[ac] aktue1010110101.
21.28 eller 21:28 eller 21/28 är (måhända) inte[ac] fråga n.
Hm… Linné och SELMA före(before)innan: Jenny – ALICE och BOB före/innan: FELIX och matrix.
E-som ix = 18120 (så) forma29 = f9 [F9] F10 F11 F12 och system bygge.
Teckendubblering förekommer. Nu väntar = vr (havre) 1 [en/e2929] afton välling. Välling en av njuts vid en (1… fort farande) [ymnig29 barrande] JUL GRAN. M… välling.
2016-01-12

  Arne Ugglemosse
"Fundera inte för länge Loose Moose" haha, få se om farbrorn tappar masken snart,

detta sagt å det allra vänligaste && mildaste. är själv programmerare när andan faller på
2016-01-12

  Night Soul Woman
Hm texten sa till mig: ge mig uppmärksamhet medan jag experimenterar även då jag misslyckas och visst är det så att poeten ska visa oss vad som inte syns men finns alltså ditt sätt att skriva som kan liknas med online poesi? ? ?? Allt talar till dig med få ord:)
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Oj… teater vet farbrorn inte (2337222331372729) mycke29 111109. Men Keith är 1 (e2929… en) intressan29 namn. NÅVÄL… Google är 1 (en… e2929) akteur som använder Långa o-sekve2328… e27. Eme1010110101ertid: goggla innehå1010110101e27 (enda2829) 1 [en… e2929] o – nu Loggar farborn (trolig-en) 3029. Inom få minu29e37.
------------------------------------------
2016-01-12

  Nanna X VIP
Loose Mooose var namnet på en av Keith Johnstones teatergrupper. Men det visste väl farbror redan. Är Qwertyu Övertid i annan form, månne?
2016-01-12

  farbror zwed VIP
FARBRORN funderar… kan (möjlig-en) Loose Moose vara LM (typ(e… E) KALMAR) i »annan« form. Okay… också = oå […] en <1… e2929> fråga. Även: question. 18.51 är (eventue101011010129) en <1… e2929> dokument-beteckning. I? MANUALEN.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Loggar ut 18.45 – enligt föregående och manua10101en. 12/1 – enligt någon form = fm [fm… FM] av matematik-mode1010110101. HOWDY(wow) then. RIMLIGEN. ÄNNU EJ utloggad – eme1010110101ertid. Qwertyu… förekomme27. Tydlig… en. @… wow.
2016-01-12

  Nanna X VIP
Fundera inte för länge Loose Moose.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
MAY-BEE some brillen probieren… then.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Loose – okay. Ska fundera (en stund) på sak-en.
2016-01-12

  Nanna X VIP
Jag satte glasgooooogels på min näsa, för att se om jag kunde läsa....
2016-01-12

  farbror zwed VIP
fryntlig-en… förhållandevis. Ojsan, rimlig-en. Pågående arbete = ae || är: igång. JUST NU inloggad? TYDLIGEN.
2016-01-12

  Nanna X VIP
jag föredrar loose fit före tajtig. men det kan ändra sig. hoppas inte näsorna gör det i Nynäshamn.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
May-bee: språk-teknologi googeln. Se även: goggla.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Ånyo: Mac-träning – tydlig-en. Then: howdy-wow… may-bee. DONUT WRITE WRONG CODE, författaren kompletterade. Vid 18.37-tiden… okay så.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Some garbage code might = mt [MT… 2229:7784] bee… inclu100101100. @ ånyo? Tydlig-en. 18.35 – ungefä27.
2016-01-12

  farbror zwed VIP
Nä… finns (fs… FS) inte i NYNÄSHAMN. Beträffande voi tools (verktyg) [vg… VG] <så… /b> har FARBROR ZWED POESI OCH METRIK COMPANY tagit fram e2929 [1] behändig29 smörgås äta och begrunda = ba | ki29. M… vehå: farbrorn.@ är ”bonus” – enligt manual-en. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (entering SQL zone (some-where) here). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Ba+ fungera27. Tydlig-en. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. – tajtig29 värre… enlig29 författaren.
2016-01-12

  Nanna X VIP
Ingår smörknivar i Mac-träningen?
2016-01-12

  farbror zwed VIP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - är (æ… Ø) [rimlig-en] info.
2016-01-12
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP