Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

///Lite matte. På förekommen anledning. Syntesen fortsätter.

///Lite [7] <3… \2> är (æ… Ø) 1 {en} konstruktion. Textbygge (nr) 5 idag – måhända. 5 (fem) är inte[ac] »formellt« fel. Även: wrong. Bigramme29 ng är (Bingsjö) viktig29. 5e även: importan29. Inte (ac) mycke29 nytt… tydlig-en. Qwertyuio… på n:te matrix rad en. Term(en) matrix = mx [1010] är (mycke29/very) viktig. Tjatig farbror – måhända poe29. FÖRFATTAREN (bestämd form) [n-genus] {B} fortsätter:  5 idag – måhända. Ånyo? Tydlig… en. En essay(essä) – tydigen. 19.11 – enlig29 datorn. 5 idag – ånyo. 

///U… unicode(mode)save = ue [BLUE] dokument… e29. 29/1 before(före)[oe] 28/1 – tydligen. OIO är oio eller hur? Jo… förvisso. OIO betyder (formellt) Objekt I Objekt – wow. Bokstav/en w finns [fs… FS] (7083) i… howdy. Även i: wow. Tydlig… en. Objekt I Objekt – ånyo. Ånyo: [fs… FS] (7083) i… en {1} mega-matrix. Wow… poster (affisch) forma29. Then… poster (forma29) to [2] <printer… Bengt> A3 – may-bee? M… författaren funderar. 5e även: farbror. Okay – bigramme29 fb finns (fs… 7083) [FS] {GS} (usb… RECORD) er… wow/beep? PRINTER forma29 wrong = wg [WG] <wg… 8783> tydlig… e110. Ånyo: wow/beep – tydligen. Bigramme29 en är (formellt) viktig29. En {1} essä… essae… essay? Tydlig- en. Ojsan… 19.19 [JUST] nu. ENLIGT? Datorn. Bigramme29 rn [Tjörn] (Vänern) <return… Vättern> förekomme27. Term(en) tecken-dubblering… förekomme27. I [term… en] COPYRIGHT finns <bokstäver… /b> […] tydligen. Term(en) ing… är [mycket] viktig. Även: importan19. 9 (ht… vanlig tabulering) – okay. Bokstav/en g förekomme27. Tydlig en. Okay så. E-som (e-som) föregående [tex29… matrix] <program… modell> är (tämligen) ”complex” [så] komplex typografi.

///u… 1110101 (u) är [sannerligen] inte(not)[ac] wrong. Syntes(en) fortsätter. VR… vagnretu27.

///n… nypon? N… nypon. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . before [före] ojsan.

///unicode-save… skriv/bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

///______________________________[pagecount] prin29.

///Bengt (printer) [then… may-bee] beep… beep. Ånyo: beep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

///5ound worksho25. 

///[512] <8… wow/howdy> may-bee. Bigramme29 ee förekommer. Thenmuseum.

///[387] <8… åtta> [1000backspace] (bsBS) <3…  ee> förekommer. Thencoffee. Å före [before] true och vagnretur = vr [VR] vintertid. Okay för: vårvinter

/// ånyo. Ånyo: 8… tydligen. Okay för: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / b… color.

/// [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [2559e] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []… COLOR (nr) 2559esåledes.

///Ånyo: b… tydligen. COPYRIGHT – symbol.

///unicode(save)mode… write ”record” [nr] 1010101then.

///28/1… tydligen.

/// Eventuellt museum = mm (then) googeln.

/// Tack till (2) poeter.senypon = nn före(before) cinnamon.

 
Prosa (Novell) av farbror zwed
Läst 309 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2016-01-28 19:53Bookmark and Share


  farbror zwed
5yntesen började med PRO för 19 år sen. 5e även: sedan.
10 är [formellt] en {1} summering.
2016-01-28

  farbror zwed
Lite matte – således. Lång rad innehållande [] är <tämlig[en]… /b> svår-värderad. Även: taxerad. Ovanför text[en] finns (fs… 7083) 1 {en} bild. På bild[en] kritor… eller hur? Jo. E-som (e-som) <7… @> syntes[en] fortsätter (så) <100… /3> ||| och wow. 5e även: howdy.
| | | | kritor. När man ”räkna… 27” [så] | | | | – 1 1 1 1 är ett ett ett ett (en) – simpelt nog. / / / / antyder (formellt) [exa2029] detsamma. \ \ \ \ – inge29 [formellt] ny2929. Bigamme29 \\ är <nu… \now> {formellt} reservera29. 5e även: integrera29. Även: bokfö2729. 5yntes(en) fortsätte27.
31 (v) [V] är <æ… Ø> rimlig{en} inte(ac) fel. Även: wrong. Lång sång? På gång.
30 [u… 1110101] <1010101… U> wow/howdy. Lång sång… på gång. @.
29 (29/1) före[before] howdy then. #.
28 (vagnretur) […] </ – wow? May-bee […] not frequently.
27 {ESC} – wow? TYDLIG… en. 3.
SUB […] före: EOF <eof… /b> okay. 2.
25… 255… 55101… Linear System [LS] very funktione212129. Lin… okay.
11000 [o… O] OBJEKT… oio. Även: voi.
23 – tydlig[en] före/innan… math.
22 – moment = mt [MT] Jämtland? Y.
21 = 10101 – rimlig… en. W… http:— wow… tjatig kommentar fortsätte27.
20 = 10100 <2… 1.41421… tydlig(en). \b> är [æ… Ø] okay.
19 [10011] – synyes{en} är pågående – wow.
18 – även: aderton. Bigramme29 on [citron… melon] förekommer. ®.
17 – 10001 i ”annan” form. ?2… mini… räknare. 3.141592920354… wow.
10000 – tydlig… en. 3… howdy/then.
1111
1110
1101
1100 (12) <100… OKAY> 5.
1011 (11) <100… ÅNYO> 5.
1010 (10) <100… ånyo> 5 – okay.
1001 [9] <11… tydligen> 5 – okay.
1000 [8… MT] 2229 – okay. 20105 – then.
111 <3… okay/then> sedan… wow.
110 <3… ånyo/okay> then… wow.
101 <3… tämlig/en/tjatig/syntes> yes.
100 <3… tjatig/syntes… okay? Yes.
11 <3… tydlig/e… n. > är okay? Okay.
10 [f… forma29] n. Teckendubbleringen nn (cinnamon) förekomme27.
1 <en… e2929> förekomme27.
0 – 48 eller 30 [u… U] i »annan« form.
-1 är ”minus” 1 (ett) <e2929… /b> i… annan form. ?-1 [i] är (æ… Ø) oförnuftig matematik. Bokstaven i förekommer. Tydligen. Term(en) integer [int] är… formellt… reserverad.
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
– summering(en) fortsätte27. 28… 29… 2a… 2b… 2c… wow före: howdy ånyo. . . . . . . . . · . . . . . . . . . . pynt = pt (2529) . . . . . · . . . . . . . . . . pynt . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . tämlig(en) tjatig29… . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . · . . . . · . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . · . . . . · . . . . . · . . . . · . . . . . . . . . · . . . . . . · . . . . . . · . . . · . . . . . . . . · . . . . . . . · · . · . · . . . . · . . . . . · . . · . . . . . . . · . . . . . · . . . · . . . . . · . . . . . . . . · . . . . . · . . · . . · . . . 20.28 . . · . . . . · . . . . · . . . . . . . . · . . . . · . . . · </ vagn… retur> // . . . . . · . . . . . . · . . . · . . . · . · . . . · . . . . · . . . . . . · . . . . . . · . . . . · . · . . . · . . . . . . . . · . . . . . . · . . · . . . . . . · . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . SYSTEM . . · . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . · . . . . · . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . · . . . . . . · . . . . · .
: ECHO OFF // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 20.32 – författaren fundera27. // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // [^] __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 9595 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (28) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tämligen tjatig syntes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ – okay så.
2016-01-28
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed