Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

1097 [#] nu. 17.59 – datorn är 1 (en) sund magiste27. Wow… /

\ @. 17.59 – igen, ånyo [u… U] etc. U = 85 – rimlig- en. Syntes- en… fort- sätt- er. @ ånyo. 

17.59 – än <æ… Ø> en [1] gång. Ingen ”jätte-Lång” (» «) sång. Ng (ng) förekomme27. Wow? May-bee… not (very) often. Emeller- tid. Okay så. Ng – formellt (formellt) 1 [e2929] (en) tecken- pa27. Även: bi- gram. Term(en) gram är [nu\now] ”formellt” reserverad. Även: i-n-t-e-g-r-e-r-a-d. Syntes/en… forts. M… mountain = mt (MT) — mountain = mt (MT) – ånyo. Ånyo:  i-n-t-e-g-r-e-r-a-d. Okay så. 18.05 (JUST) nu.

17 före (before) […] ellips = es [syntes] <betoning-en är [mycket] viktig… /b> iday. Okay – ay (gray) är 1 [en] viktig term. M… ånyo? Tydlig- en. Poesikalendern… iday: und so (u… U) w-e-i-t-e-r. 

1+7… 8 – eller hur? Jo… åtta (otto) [eight] <gG> | | | | | | | | | | | | | | | | n… tydlig- en. 

8 – ånyo. Tydlig- en. Jo… und so {u… U} [t… G] – ojsan. Syntes- en [B] forts. Tydlig- en. 

7 (beep… wow/mega-beep) – cmyk före(oe) [before] Lau… t = 29 – wow. Howdy then? May-bee.

||| || ||| || ||| || – mega-beep. M… paper jam? Tydlig- en… eo… ep. Neptunus (data-googeln) [ <goggla… VERB> ] \verbose… okay. May Jun… Jupiter/BEETHOVEN… 5.

5/2 iday. Y = 89 – rimligen. Enlig29 ”convention” – La Lb Lc L… Litteratur- veta… 2714.

4/2 (igår) – 2 är [formellt] inte <not… /ac> fe21. Även: wrong. Bokstav/en g förekomme27.

Okay… CTRL-2 not (very) wrong. Bokstav/en g förekomme27. BEETHOVEN <ee… EE> förekomme27. Before (före… FÖRE) förekomme27. BEETHOVENånyo. U = 85 – ånyo. En <1… e2929> ”tämligentjatig tex29… essay/essä. Gray <27… 29> 28… förekomme27. Bigramme29 ny förekomme27. Ny är (förstås) […] inte <ac… ®> ny – nypon = nn (N) soppa. Bigramme29 pp (Äppelbo) [Noppikoski] förekomme27. Konstruktion(en) förekomme27 = f7 […] förekomme27. Se även: förekommer.   [å… Å] förekommen anledning. Okay så. Tydlig- en. 

Eng… ng… ånyo. OkayPFA finns = fs (FS) [7083… /b] trolig- en.  

12… cinnamon bulle- n… @.* might work. 7083 – ånyo? M… tydlig- en. 

43… +/—————————————————————————\ – inte (not) [ac] pynt. VERBOSE CODE… förekommer.

BILDhamn-vyförekommer.

\ förekomme27.

/ förekomme27. 

18.59 – om 1 (en) stund. Term(en) stund ä27 [nu/now] reserverad. Även: integrerad… bokförd, e29c. Bokstav/en c (cinnamon… copyright) [SYMBOL] förekomme27

Ännu 1 (e2929) FÖRSÖK… tydlig- en – syntes[en] forts. 

_____
_____
_____
_____
_____

 

 

 

 
Prosa av farbror zwed
Läst 112 gånger
Publicerad 2016-02-05 18:38Bookmark and Share


  farbror zwed
M… fem och sju är inte oäven antydan. F.
2016-02-05

  Nanna X
Fem eller sju, va.
2016-02-05

  farbror zwed
OJSAN… bild(en) blev [bestäm29] <vi282829… /b> FEL\wrong. 18.40 (JUST) nu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /
\. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /
\. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /
\. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. / \. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. / \. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /
– syntes(en) [program… språk] forts.


2016-02-05
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed