Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Dikten D

Dagen då dåren David dräpte den danska desillusionerade dramatikern Dinghlas Donghlasen dividerade den drivna, dock delvis döva domaren, Dag Danielsson dramatiskt dit dessa dunkla dokument.

Detta diffust dolda detaljerade duplikat där den dåraktiga Davids dossier delgavs, desorienterade Dag Danielsson. Därav detta distanserade, därmed den dispyt där den desillusionerade desinformationen därtill dog.

Dygnet därpå denna ditkallade debatt, där den distinkt defensive Dennis "dyngan" Danielsson, deciderad definierade det diskutabla dilemma då den defekta, därmed denna diabolisk dignitet domaren D. Danielsson då, dessförinnan, deprecierade Davids doftspråk där Dennis donna Daniela drastiskt dog.

Domptera den dansade dromedaren, Douglas, delikata disco. Dumpa din dubbelinställning, delgavs dumhuvudet David.

Det depraverade delirium derangerade David, dagen dessförinnan deklamera då den där duktigt danska dåren Dennis dekrypterade dödens dramaturgiska dekor. Disjunktion. Destruera ditt devis!

Därmed dog David den diagonala döden då David demonterade Dennis demens. Domptera domänerna, därvid ditt destillerade dricka. Detta diskuterar den diagonalt dalande demagogiska David.

Danielas dormitorium, där D. Danielssons depraverade dagar dalade diskret. Det där direktiv du, din Diskutabelt dåliga domenikan! Daniel, drog djävulen därmed, ditten - datten.

Därför denna, diskreta dikt drog.

Dalande diftongers depå, där den där diskrepans dromedaren dog. Domptera dromedaren, domesticera dagens danska dramatik. Det där du du!! Det du!!?

Dåren Davids deduktiva definition, decentraliserar döden där den danska dramatikern dramatiskt dog. Definitivt inte Daniels dag detta! Därav den dumma destruktiva donation. Detta där, dilemma, dille. Därav desperat. Dagen döden. De dejlig!
Fri vers (Fri form) av H.C.B VIP
Läst 194 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2016-05-05 11:09Bookmark and Share


  objekt3
Bra gjort!

hade ett försök på Å Ä Ö här men den har kommit bort mellan hårddiskarna
2016-09-21

    ej medlem längre
en prestation att skriva det du gjort här!
2016-07-05

    ej medlem längre
Dunderbra!
2016-05-05
  > Nästa text
< Föregående

H.C.B
H.C.B VIP