Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
[ Nu är det sen afton. I Omnejden City – tydligen. ]


[ Nu är det sen afton. I Omnejden City – tydligen. ]

[ Nu är det sen afton. I Omnejden City – tydligen. ] Typografering (g/ /p) pågår. Just nu inte (ac) marg:justerad text. Ba+ fungerar. Mä = 7737 och mä = mä – enligt manualen. Vagnretur(en) är [formellt] bestämd form. Genus […] førekommer. F8 genererar {bokkstaven} ø – även Ø fœrekommer. @… wow. Term(en) ampersand är (27/ /20) kulört. KULÖRTVÄTT (10) är vad {________} är. °F är [formellt] 1 (ett) bigram. Se även: tecken-

par. Term-

en ”paritet” är (formellt) [mycket] viktig. Även: important. Okay før [F8] – tydligen.

M (magenta) är [formellt] 1 (en) antydan

Term-

en (antydan) är [formellt] reserverad. 21:40 (just) nu. Enligt {29/ /d} datorn. Okay så. The computer førekommer. Enligt (29/ /22) manualen. Enköping (70) [F] är (formellt) okay code. Okay ånyo. Ånyo: 21:40 – tydligen. Ånyo: antydan. Okay så. På ”førekommen” [» «] anledning. 21:50 – om få [å/ /Å] minuter. 

Inloggad som farbror zwed – tydligen… enligt manualen

Copyright (year) [MMXVI/ /mmxvi] førekommer. Tydligen. Ånyo: få [å/ /Å] minuter. Vagnretur, førekommer. VR före (innan) manualen ånyo. Formellt nog. Tydligen. Enligt førfattaren. Ø fœrekommer.  Emellertid. Matrixmatematiken har måst (29/ /30) utgå. Pga [> <] førekommen anledning. Även HTML5 och COBOL [-5-] førekommer. Enligt {29/ /22} manualen.

Även havre flarn och tvär flöjt (cinnamon bulle) [internet användare] førekommer. 
|¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯ | |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯| form feed |¯¯¯¯¯| |¯¯¯¯¯|  – tydligen. 

Typewriter [27/ /37] är (formellt) inte fe10101. Även: wrong. Även fe21 […] førekommer. 

Prosa – enligt manualen. Noveller (27/ /f) førekommer. Okay [121/ /28] så. 

OSTKUSTEN [28+] førekommer. Cheddar [27/ /F] FØREKOMMER.  

Typografering [g/ /p] pågår.

______________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summering [g/ /p] pågår.

______________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Dokumentnamn (23/ /f) fungerar.

______________________

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

MMXVI [mmxvi] är (formellt) info code – måhända: data.

________________________

·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  ·  .  · førekommer. 

________________________ 

Pynt är [formellt nog] inte oäven info. 

________________________

Ba+ (377) fungerar.

___________________________________________________________

[ ---- form feed ---- ]
Prosa av farbror zwed
Läst 212 gånger
Publicerad 2016-10-17 21:53Bookmark and Share


  farbror zwed
¯¯¯¯¯¯¯ 10 17 21 53 – tydligen… enligt
_______ manualen.
¯¯¯¯¯¯¯ Den här […] modellen (23/ /ä)
_______ är inte (e/ /o) oäven.
¯¯¯¯¯¯¯ Okay føre okay – tydligen.
_______ Copyright [year] enligt bok-
¯¯¯¯¯¯¯ förlaget, måhända Stockholm
_______ är [formell] info nog. Made in
¯¯¯¯¯¯¯ Sweden – fœrekommer. @… #.
_______ Wow [32/ /f] førecommer.

2016-10-17
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed