Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

DEN GERMANSKA DIKTENS VAGGA

Att söka utreda de olika trådarna
av fornnordiska etniciteter
fr germanias ursprungsminoritet
"samerna" till sveaer,götar,fjällar,
isländska paper mfl fr vikingatid,
möter på många motstridiga upp-
gifter vilka dra åt olika håll,
beträffande geografisk vinkling.

Publius Cornelius Tacitus f ca:55 död
omk:120 rom,historiker har i sin
"Germania" 98 e.kr. beskrivit Sverige
som en ö likt England,vilket väl kan
äga sin logiska förklaring pg av land-
massornas förskjutningar.

Det är också okänt (även om overifi-
erade källor angivits) vilka som var
den fornnordiskt germanska diktens
pionjärer föddes,
men liksom grekland äga sin vaggas
hemvist för diktens ursprung,finna
man den även i norden.

För vist är att trots kyrkans vägran
uppteckna hednatidens skaldestycken
och deras upphovsmän,kryllar det av
ristningar i nordeuropas germania
som den tidens "graffiti"
däri skaldekväden och forntida dikt-
strofer samt minnes och hjältehymner
på sk "votivstenar" alltifrån 700-talet
av Paulus Diaconus "Beuwolfkväde"
till Jordanes Gregorius av Tours
538-593 redigerande av fragmenten
tll den fornnordiska poesins bibel
"Den poetiska eddan"
vilken utgör bevis för den germanska
poesins vagga och portal
till den fornnordiska diktningens sköte
där de flesta skalder och vandrande
barder ännu är okända för världen
till verket.

Ingår som nr 180 i "Litterära brottstycken"
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 317 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2018-01-06 01:24Bookmark and Share


  NOTARIUS PUBLICUS VIP
Dessa har tyvärr krympt pg av "erosion"
2018-01-06

  Stay Golden
''Det fanns stora stenar här förr''
2018-01-06
  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP