Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Sång i sinnet.

Det här kan nog ses som en lite ovanlig publicering
då mina egna rent konstnärliga bidrag utgörs av
ljudfilen samt teckningen; jag har, hör och häpna,
efter eget tycke och smak, gjort en musikalisk
tolkning av den svenske poeten Samuel Columbus´
dikt "Lustvin dansar gavott med de fem sinnena".
Samuel Columbus levde åren 1642-1679 och ses
som en av den svenska barockens främsta poeter.

Columbus arbetade en tid som sekreterare åt Georg
Stiernhielm, "(1598-1672), svensk ämbetsman,
språkforskare och skald, och brukar kallas "den
svenska skaldekonstens fader". Stiernhielm mest
berömda arbete är den första dikten i
"Musae Suethizantes", den på hexameter (versmått),
skrivna "Hercules", med namn och fabel lånade från
antikens Grekland.

Samuel Columbus dikt, "Lustvin dansar en gavott med
de fem sinnena", vars text jag nedan återger, fördes in
i "Hercules"; det är väl rimligt att anta att de två
författarna var överens om det.

"Charm och utåtriktad glädje trots enländiga
personliga förhållanden är gemensamma drag för
många av barockens poeter, så ock för Samuel
Columbus..." "Det tunga, lärda bildspråket i
originalet lättades upp av eleganta, lätta och lekande
verser, som pekade framåt mot en ny tid, skrivna
av den nya sekreteraren. Columbus hade rest i Europa
och fångat upp nya stilideal som han nu introducerade
i Sverige."

"Det är typiskt att han bygger upp dikten,
som infördes i dramat /Hercules/, som en dans,
en gavott, och det är också det som bör ligga till grund
för en tolkning-den lätta eleganta dansen med
barockens lust att leka med orden."
(Ordens musik; Dikter med klang och rytm från
Lasse Lucidor till Tage Danielsson. En antologi
av Göran Hassler; En bok för alla,
Litteraturfrämjandet, 1990).

Både "Lustvin dansar en gavott med de fem sinnena",
och "Herkules", finns också återgivna i "Svensk dikt;
Från trollformer till Lars Noren; en antologi samman-
ställd av docent Lars Gustavsson"; säkert finns de
också med en rad andra antologier.

Min musikaliska tolkning av dikten, jag sjunger den,
är helt och hållet min egen; den utgår inte från
någon tidigare tonsättning, och är inte heller ett
försök att få den att låta som en gavott.

Att sätta musik till en dikt var roligt och gav mersmak,
så jag ska försöka med det även i fortsättningen;
i första hand mina egna, men, som här, någon gång
ibland, också äldre verk av andra författare.
Kanske blir det med tiden en eller flera CD:s ; helst
i riktig inspelningsstudio, annars, eller tills vidare,
egenhändig inspelade.
Denna inspelning skedde vid mitt skrivbord, med
en laptop pluggad med en handdriven USB-mikrofon
a´ 300 spänn, samt inspelnings-och redigerings-
programmet "Audacity"; mycket bra program!

Samuel Columbus

"Lustvin dansar gavott med de fem sinnena.

Synen
Ingen må mig det förneka, att jag vackert älska må
vackra rosor, vackra liljor leker ögat gärna på.
Vackra seder gör jag heder,
vackra later, vackra dater
vacker fågel, vacker fjäder
vacker flicka, vackra kläder.

Hörseln
Ingen må mig det förneka, att jag lustigt älska må.
Lustig sång och lustig skämtan, lyder örat gärna på.
Friskt trumpeta, puka, trumma
lustigt om mina öron brumma
clav-symbal, fiol och luta
må jag stundom ej förskjuta.

Smaken
Ingen må mig det förneka, att jag ljuvligt älska må.
Ljuvlig mat och ljuva drycker, leker tungan gärna på.
Kokat, lagat, stekt och sudit
har mig aldrig än motbjudit
Ljuvligt vin därpå att taga
kan min maga ock fördraga.

Lukten
Ingen må mig det förneka, att lag vällukt älska må.
Vällukt hjärt´och hjärna styrker, friskar mod och blod också.
Oliban, jasmin och ambra
friskar upp min kist och kamrar.
Rosen-benzoe-tinktura
hand och kinder ljuvligt skura.

Känseln
Ingen må mig det förneka, att jag kärligt älska må.
Kärlig lek och kärlig skämtan siktar all naturen på
Lärke-kirr och duve-putter
tuppe-knorr och orre-kutter
går ock äntligt ut därpå
att hanen hönan nalkas må."Övriga genrer (Visa/Sångtext) av Olof Lagerhorn VIP
Läst 166 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2018-01-18 15:00Bookmark and Share


  ResenärGenomLivet VIP
Intressant att läsa om denne Samuel... och att han skrev om alla sinnena var trevligt...många dikter kan man nog tonsätta, och detta var ett bra sätt att bevisa det...
2018-01-25

  Ingrid Trolle
*Detta var en intressant
berättelse och upplysning
Tack! Tyvärr fungerar inte
mina högtalare, men så
snart jag fått lagat dem
kommer jag att lyssna.
2018-01-19

  Marita Ohlquist VIP
Underbar text som smeker mina sinnen!
2018-01-19
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP