Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


-3 -2 -1 0 1 2 3 [plus] fung.

Begrundar text-

editorn och noterar B i (tämligen) korrekt läge <101/ /111> och fortsätter (skriva) utan <110/ /101> egentlig [10000/ /i] idé. Bokstaven é [:::] är inte (101/ /111) oerhört frekvent [11101/ /i] i… manualen. Läs (11100/ /10110] manualen… många eller mycket bokstäver. Termen eller är (nu) [formellt] registrerad. Måhända (10/ /10100) kunde fet form [B] ge <101/ /101> en [1] aning <10000/ /101> et | c. Okay – Formen Fet Plus Italic Fungerar. Eller: Fung. Förlaget [11101/ /11011] Ringde Inte Igår. Möjligen Måste Man Bygga [10/ /100] data <10/ /11001> protokoll [10101/ /11110] Ungefär Som (Nu) Är Antytt Av Författaren… Okay. Liten <110/ /b> bokstav <31/ /f> foerek. Ingen vackert noterad eller bokförd <100/ /11101>  typografi… emellertid. Fet Form <10110/ /101> emellertid. Italic… okay.

-3 -2 -1 0 1 2 3 – fung. Kvadrering (10000/ /102) fungerar? Eller: fung. Oef… okay. Också 1 (en) fråga… okay. Vagnretur. @… wow. 

9 4 1 0 1 4 9 – summering [(é)] fung.

9 5 0 5 9 – okay.

14 0 14 – okay.

5 0 5 – okay.

10 – okay.

1 – okay.

Okay för 20 (2) och summering.

É… é. (///////////////////////)… fung.

20180313 [Ti] fung… okay för <11011/ /11001> pågående (101/ /10) antydan. Ti føre [before/ /oe] Tivoli – wow. Bigrammet vo fungerar i [(voi)] och syntesen [Ba+] fortsätter… ännu 1 (en) stund. 7:50 (em) enligt datorn [JUST] Nu.

JUST (Nu) […] fung.

Modellen (Ba+) är [nu/ /formellt] justerad… -3 -2 -1 0 1 2 3 [plus] fung. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 [plus] eaunyo… wow.

Termen yyyymmdd  <100/ /i> innehåller 1 (en) magenta <10/ /11> bok-
stav. Blå [(Färg)] Fungerar. @… Fung. Vagnretur.

Bigrammet ng [(ng)] är (tämligen) frekvent. Ba+ <43/ /102> fungerar. Summeringenokay <121/ /11100> . Magenta (10/ /f) fung. Vagnretur.

Till <10101/ /101> exempel… WOW. W = 87 [(true)] FUNG. G = 71 [(8)] Fung.

[(///////////////////////////////////////////////////2044)]… Fung. Mä = 7737 (8… 9) [10] FUNG. Tiden <110/ /10000> går.

————————————————————————————————————————

‹––––––––––––––––––––––––––––› fung.

[95] fung.

 

 

 

 

 

Garbage code collection [110/ /87] WOW… Ba+ FUNG.

Mälaren [Mälaren] (Mälaren) FUNG Fungerar.

Magenta <10/ /102> fung.  

 

-----------------------------ff… fung.(////2044////)… fung.

 

Före geometrin3 4 5L Foerek.

_____
¯¯¯¯¯

Summeringpågående arbete.

 

 

20180313 [Ti] fung. 

 

-3 -2 -1 0 -1 -2 -3 (kvadrering) […] 

9 4 1 0 1 4 9 [(summering)]

9 5 0 5 9 

14 0 14

14 14

28 – vagnretur. 

10 – summering.

1 – fung.

Även 1001 (tabulering) fung. 

 

 

Texten är (ae) redigerad. 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed VIP
Läst 50 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2018-03-13 20:08Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP