Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


127 idag. Är (tämligen) nöjd med ‹100/ /100› dag… en. Ännu 1

text. Således. Först (emellertid) 1
[en] (liten) paus.
B före blå (färg) förstås. Paus är
inte (ac) fel. Eller: wrong. Bok-
stäv-
er […] förekommer. Tiden (den)
går.
Liten (coffee)
pause innehåller inte [ac] velociped.
Således. Färg ([][][]) fung///////////
Fung//////////////////////////////////
fungérar? Fung… fung///////////////
([][][]) fung/////////// ÅNYO… således//////////
Pfa… fung/////////////////////////////////////////
Brev-
porto ‹111/ /102› fung/////////////////////////////

Tämlig-
en ‹110/ /11101› TJATIGT [84/ /80] PROTOKOLL
x… till ‹10101/ /101› exempel//////////////////////
1////////////////////////////////////////////////////
2////////////////////////////////////////////////////
0////////////////////////////////////////////////////
2019 © således/////////////////////////////////////
Ba+ (…) fung///////////////////////////////////////
Prosa ‹97/ /78› Novell… Måhända/////////////////
Även: Eventuellt////////////////////////////////////
[RGB] Således//////////////////////////////////////

____________________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
____________________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
____________________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
____________________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
[////////////////////////////////////////////////////]

 

 [·········································································]
Prosa (Novell) av farbror zwed VIP
Läst 44 gånger
Publicerad 2019-01-11 22:59Bookmark and Share


  farbror zwed VIP
/////////////////
130 nu… Logg-
ar (nu) ut//////
/////////////////
2019-01-11

  farbror zwed VIP______________________________
||||||| Publicerad 2019-01-11 22:59
||||||| innehåller c = 99 —
||||||| således/////////////////////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯2019-01-11
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP