Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Ti = 84105 är enligt (Ba+) convention. Ba+ språkregelverk-et

är [således] be-
stämd
formt-genus. Den här text-
en är
(tämlig-
en
) smal… in-
te o-
er-
hört b-
red. Me-
trik-
en
110/ /aeär? Im-
por-
tant.
Även in-
ne-
håll-
er
 [bok-
stav-
èn] v = 31
enl… igt må-
ng… a b-
es-
se-
r-

w-
i-
s-
s-
e-
r-
s
å-
s-
i-
k-
t-
e-
r…
fö-
re-
kom-
mer
.
Wo… w. Teck-
en-
du-
bb-
Lé-
rin-
g
en… mm (sum-
mé-
ring
)
är [myck-
et
] im-
port-
ant
.
Fet
Fo… rm ‹109/ /
102fö-

re-
kom-
mèr… således//////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
/////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
////////
///////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
////////
///////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////
[··············································]

Lång smal info = io texten-

Ligt m… MANUAL(en)//////////

Färg ((…)) FÖRE-
7579M-
MER… således//////////////////

 

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed
Läst 229 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2019-01-29 01:00Bookmark and Share


  farbror zwed
Bi är en [1] viktig ingrediens i (term-en)
Bibliotek […] och Google innehåller inte
‹101/ /87› WOW enligt föregående an-
ty-
da… n, N. NORRLAND är mer än NÄRKE till exempel. Metrik-
en är som den är. På före-
kom-
men… an-
Le-
dn… in… g. G = 71 enligt många… b////////////////////////////////////
es… se ‹101/ /ae› ®… und so (u) [U] w… eight, ËR////////////////////////////
Tid-
èn… den går.
ÅÄÖ… åäö… førekommër////////////////

2019-01-29

    Roger Runkar Ragnar
Bisektrisen !
2019-01-29

  farbror zwed
------------------------------------------
______________________________
    2019-01-29 01:00 enligt webben.
    OKay  enligt […] föregående
    antydan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
———————————————————
———————————————————
––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
[----------------------------------------]
[··················································]
2019-01-29
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed