Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Mycket Nu — Måste Få Fason På Matematik(En) […] Idag. Lägg M

ärke till Närke (Örebro) [] castle (101/ /109) med100/ /109mera. Fet form 109/ /102 førekommër. Även førekommer førekommer. Punkt(en) [important] mycket (11101/ /31) viktig [] ÄR. ÄR är (sfär) [sf] vikt-
ig (W) [w] in-
fo.
FOTO (year\ \y) yellow [W] (w) Windows [7] fung. F fet form 109/ /102 fungé-
RAR. OJSAN tid(en) [den] ®. Windows [7] 3/ /70 Fung+ +fungérar. SÅLEDES. TIDen (110/ /100) den [\/] R. RE-
TURN
Fung+ WHEN (Eng) [––––v––––] copy-right (year) © 2019 [W] (ed/ /editor) [farbror] (zwed/ /poeter.se) SWEDEN78/ /79O ORANGE. FÄRG (W) förekommer?
                       Enligt [11101/ /11100] Schema-------------------------------------------/ /-----a
b c d emellertid även: f. Schema (97/ /98) beige---------------------/ /------ä Ä.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| beige----------›
ènLitteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (#) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (@) Litteratur (=) Litteratur (=) Litteratur (@) Litteratur (#)
Windows [(7)] ‹5/ /8FUNGÉRAR////////////////////

Ba+ (PROGRAM/ /SPRÅK) [et]
FUNGÉRAR
WOW/////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// [RGB]
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
WINDOW [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][] [MAP]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][] (Leibniz) [][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]][][][][]][][][][][]
[]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][]… TECK
-
EN-
DUBBLÉRING (71/ /700) FØRE
-
KOM
-
MER////////////////////////////////
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 
[][][][]  (goggla) [][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][][] ITALIC TEXT FÖRE7579MMËR

[][][][][][][][][][][][]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[][][][][][][][][][][][][][][][]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]||||||||
[][][][] 2019
SÅLEDES|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[][][][]
[][][][]
[][][][][][][][][][][][][][][][]|||||||||||||||||||||||||||

_________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ [ff]
‹–––› ‹–––› /////////////////////////
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›

‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› på-
gå-
en-
de (e/ /a) arbetesåledes› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› ‹–––––›
‹–––––› ‹–––––› ‹–––––› (7) ‹3/ /f› FUNGÉRAR
.
Och även
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// []
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
///
/// /// /// /// /// /// /// /// FØRE-
7579M-
MÈR
.

Vänlig-
en [/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///] [
]
farbrorn
.

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 FÄRGSCHEMAenligt manualen.

 

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed
Läst 170 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-03-06 19:01Bookmark and Share


  farbror zwed|
Ännu ett [1] försök. Sätter klockan
annat dokument. On före To — emeller-
tid.
|
2019-03-06

  farbror zwed
‹–––––––––––––––––––––––––––––›
                          1100
1011 1101
1010      1110
1001         1111
1000       0000
111 101
110
       Tid-
       en är inte (101/ /111) ovikt-
       ig. När man begrundar språket
       (så) är [fenomen/ /et] Tid inte
       (101/ 102) försumbart… simpelt
       nog. Eftersom = Em (109/ /101)
       enligt gammal… modell.
       Teck-
       en-
       du… bb… Lé… Ring… foerek.
       Du är (således) ett [1] bi-
       gram. Duplex är en [1] av många
       term-
       er… [(dB)] i data bas… ën (Ba+)
‹–––––––––––––––––––––––––––––›
Även 31 [1] är unfo som datorn är
nöjd med. Måhända är 30 [0] något
för SW… Wiking till-
för Wi = 87105 (…) 10:33 [(em)] JUST/////////////////////////////////////
NU///////////////////////////////////////
EMELLERTID////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////RGB///////////////////////////
OIO… FÄRGBILD///////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
[························] TÄMLIG-
ën TJATIGT PROTOKOLL//////////////
Ë (cb)
‹––––––––––––––––––––––––––––›
2019-03-06

  farbror zwed
                               Om Wiking vill
                          få fason på m… så
                          får
                          han utelämna ,
                          e-som
                          , är 1 (en) ett be-
                          kym-
                          mä… 27.
                          Om innan omega
                          och annan Letter
                          data info code ‹101/
                          87› W///////////////
matematiken,får är inte (101/ /111) okay enligt [11101/ /°› REGELVERKET
                          Ba+ använder 10
                   när SYSTEMET börjar.
KLOCK-
SIMULÉRING 1100
                   1011      1101
             1010                1110
      1001                          1111
             1000                    10000
                    111         101 (e)   
                          110
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
______________________________

2019-03-06

  farbror zwed
        OJSAN… här har folk varit och
[…] Läst… medan farbrorn har […]
sub-
optimerat (11101/ /101) eländet. On… är On… som vanligt. HERR WIKING är […] e-
meller-
tid… inte (101/ /i) inne [101/ /25]
på RÄTT (84/ /83) SPÅR. TECK-
NET FÖR NOLL (0) ÄR NU BOK-
FÖRT (0) men noll-an… be-
ty… 100… 101… R VARKEN evighet
(infinity) [infty] ELLER zero… nill.
NOLL är NOLL (0) simpelt nog.
               FÖRE NOLL (0) MINUS 1
(ETT) […] men bekymret i är ock-
så något. Re-
kommenda-
tio… n: kvadréra i — erhåll minus 1
eller en (ett) […] som räkne-
do-
san… bygg-
er… på. TERM-
en [(-1-)] ÄR (dag-en… s) BONUS —
[(-1-)] eaunyå. Även: EAUNYÅ…
måhända//////////////////////////
              Eventuèllt in-
ne-
håll-
er… ve — vetenskap? Må-
hä… 110… 100… 97////////
               Må-
hä… 110… 100… 97////////m…
MATEMATIK|||||||||||||||||||||||||||
TECK-
en-
TABELL(en) in-
ne-
hå… LL… ER (MÅNGA) Teck-
en. DÄRFÖR ÄR […] (®) [©]
Unicode (101/ /101) en till-
gång. · · · · · · · · · · . [pynt] . · · · .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(pfa) [%] 5… 12. 512/128 [100] (#)
och syntes(en) FORT-
sätt… ER TYDLIG-›
‹-en/////////////////
     BROR BARSK — en [1] UTSÖKT
poetik… Namn är inte namn — både
BR och BA är (nyttig) in-
fo//////////////////////////
           FARBRORN BOKFÖR
           MANUËLLT… men datorn är i…
gång… så PROGRAM används NOG.
           Finner [NAMN(et)]
        Bengt Emil Johnson
på 1 (en) Rad… perfekt////
‹–––––––––––––––––––›
           imponerande
           inne-
           håll-
           er and och Anders är 1 (ett)
           namn [////////////////////////]
           (–11––) […] (Pause) 2/
           (90139.IMG) [8] fungérar/
(79021.IMG) [0] fungérar/
           Ånyo: Bengt Emil J… okay be-
           fore ‹101/ /101› enjansson
           ‹––––––––––––––––––––›
           FUNGÈRAR//////////////////
          ® (ae) NOT ‹84/ /87› WRONG
          |||||||||| |||||||||| ||||||||||||
          ‹——————————————›
          ”metrik” (betoning/ /en) ÄR
          […] im-
          port-
          ant info… SÅLEDES///////////
          [///////////////////////////////]
         Liten data bas (dB) FØLJER…
ellips(en) är OERHØRT importan11101
|||||||||||||||||||||||||[····················]
PROGRAM-
SPRÅK-
et [(Ba+)] FUNGÉRa®… WOW/////////
               Mä (=) Mälaren |||||||||||||
               Ån (=) Ångermanälven |||||
               Ny (=) Ny […]
               Design (=) Dn (måhända)
               A… a… B… b… c… d… e… f.
               @… WOW////////////////////
”70x100” (summa) [:::::] 7000 (W)
”50x70” (cm) enligt MANUAL(en) [w]
‹——————————————————›
[f] FØRE7579MMËR|||||||||||||||||||||
           Tänk (eventuellt) 1… eller en
           (ett)
[K][v][i][t][t][o][-][R][u][L][L](e)[…]
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKFØR (vänli-
ën)                TYPEWRITER
                     8|8|||||||||||
                     4|0|||||||||||
                     2|||||||||||||
                     1|||||||||||||
[FÖRLAG] (8) ‹3/ /5› ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

    [On] [To] [Fr] [Lö] [Sö] [Må] [Ti]

\_____________________________/
––––––––––––––––––––––––––––––
/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\
FYSIK = FYSIK — enligt ”manua21en”
TYDLIG- [(e)]
ën//////
c — 99
b — 98
a — 97
[|||||]
_______________
(^) FUNGÉRA… ®/
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][][][][][][][]
[][][][][] (WOW)
fung… enligt farbrorn… ELLER:
författaren. Måhända poet är 1 (en)
MÖJLIG [71/ /84] TITEL/////////////
YES… cmy[y]… fungéra… R/////////
PRETTY GOOD PROGRAMMING
Language (=) Language ({[…]})
HELLO WORK… shop///////////////
verk-
stad…
städ////////////////////ERTYUIOPÅ^\/
ÄÅÖ… äåö… pfa///////////////////////\
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpy
ntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpy
ntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpy
ntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpy
ntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpy
ntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt
pyntpyntpyntpyntpyntpyntpyntpynt…

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

______________________________
    Latin = Ln førecómmä… ®//////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
‹–––––––––––––––––––––––––––––›20190307 tillför… 7 — OKay [121/ /11100] så//////////////////////////


2019-03-06

    ej medlem längre
Otroligt facinerande form och innehållsmässigt. Får mig att tänka på Essäer om Bror Barsk, och andra dikter av Bengt Emil Johnson. Om du använder ett program för att skapa dem så är det imponerande gör du det manuellt är det ännu mer imponerande :)
2019-03-06

  Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Om farbrorn vill få fason på matematiken,får han börja fr 0 som kommer sluta med 0 till ett "evighetstal" som var det börjar sluter sig cirkeln om sitt eget tal.
2019-03-06

  farbror zwed
2970 text-
er… matrix-
er… WOW. INTE (%) [helt] OÄVET/////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////
////////// ////////// ////////// //////////

2019-03-06

  farbror zwed
||||||||||||||||
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
|__________|
||||||||||||||||
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
|__________|
19:01 — WOW… tid-
en (den) går.
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
|______________|
[ff] enligt ‹11101/ /109› manual…
ën/////////////////////////////////
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
|_________________________|
(°F) FUNGÉRAR… WOW//////////
VERDANA [25] FUNGÉRAR///////
[···········································]

2019-03-06
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed