Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Fotot är taget av Fredrik P/Fredrik A. Persson (https://www.poeter.se/Medlem?author_id=6181) och var incitamentet till dikten. Tack för lånet Fredrik!


Färgen av öster om sol, väster om måne


Morgonsolen
bär i en korg
med sig färg
som den smeker över höjderna 

och dunklet i dalarna djupnar.
Då solen fortsätter att stiga
lyfter den färgen flygande med sig.

 

Det är bara där
på andra sidan,
nere i sänkorna,
som något ligger kvar hopkrupet 

och månen samlar upp det med en håv
om natten. Lägger varsamt ner det
på platsen där varje ny dag börjar.
Fri vers av Stefan Albrektsson
Läst 677 gånger
Publicerad 2019-05-03 10:08Bookmark and Share


  Stanley Rydell
En vackert målande, iakttagande dikt som lika varsamt som solen, och månen! tar med läsaren, ger tid att vara där du är reda att möta det som oundvikligen ska komma ”ligger kvar hopkrupet” (här blir det svårt att värja sig, men modet har lyfts in med färgen). Sista strofens samlande håv gör det omöjligt att inte utesluta vinkningen från Bo Setterlinds ofta citerade dikt ”Döden tänkte jag mig så” (om jag minns titeln rätt).
Självklart måste en inte ha dessa associationer, dikten är ju tillräckligt öppen i sitt vackra täta bildspråk och tilltal för att vara i sin egen rätt!
2019-05-06

  Lottie Ålhed VIP
Bildfikt och bildrikt
2019-05-06

  Minkki VIP
väldigt vackra bilder som funkar fint, särskilt gillar jag detta "något" som ligger kvar hopkrupet, det ger studs åt tankarna och associationerna, och en ny dag. Bokmärker
2019-05-06

  Fredrik P. VIP
Bildrik och vacker poesi som jag gärna
mediterar över. Känslor av magi finns också där.
2019-05-04

  ResenärGenomLivet VIP
Allt börjar om på nytt, men ändå blir det aldrig likadant igen...
2019-05-04

  TrollTörnTrappan VIP
Främst hur solen "lyfter den färgen flygande...." tilltalar min fantasi!

Magisk liten "daglig skapelseberättelse"!?! Så god som någon mytologi eller lika sann som någon?!?
2019-05-03

  Anya VIP
Fantastisk allitteration: "Då solen fortsätter att stiga
lyfter den färgen flygande med sig."

Tycker om din besjälning av månen med håv.
Även morgonsolens besjälning är mycket vacker.
2019-05-03

  Nanna X
Aha, månen fiskar med håv, det kunde man ju gott tänka sig. Att varje ny dag börjar på en plats är också en fin tanke. Lite myt över den här.
2019-05-03
  > Nästa text
< Föregående

Stefan Albrektsson
Stefan Albrektsson