Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Rent filosofiskt sett. Det har fallit på min lott att förklara verkligheten på mitt eget personliga sätt. H. C. Andersen skrev exempelvis sagan 'Kejsarens nya kläder'. Ej att förväxla med 'Tjejsares gamla fäder'.


Dagens förklarade ord - 2019 05 20
rek tan gul ärt
-
Till skillnad från en romb, i bild såväl som matematik, en rektangulär yta sägs vara något mera lik kuben eller tärningen i sin möjliga fyrkantighet, trots att en tärning som befinns ha ett djup väl äger sex sidor? En fyrkant, en rektangel, en romb och diverse andra ytor beroende så av vinklar och vrår. En cirkel sägs bestå av 360 grader. Men den kunde väl 'lika bra', äga ett omfång av hundra eller varför inte trehundra? Likt urets tidrymd, som sägs omfatta timmar, minuter, sekunder och även delar av sekunder. Kunde lika väl vara indelade i hundra och hundradelar, istället för som nu, i tolv, tjugofyra eller 60...

Rek är förkortning för rekommenderat. Tan är någonting i Asien, utöver ett namn på en individ. Det även förekommer som i början, mitten eller slutet av ett ord. Som i 'Tangera', 'Tanger', 'nyttan' eller 'Ring Tan Van'... ej att förväxla med Ringo Starr eller Rin Tin Tin.

Gul är dels en färg, dels ett nyansval och även ett namn, före, mellan eller efter.

Ärt är som sagt slutet i ordet 'rektangulärt' och bör inte i annat än onödan förväxlas med sagan 'Prinsen på stjärten'.(Om bilden. Med någon fantasi kan formen
på stenen fås att likna 'Sydamerika'.)
Prosa av lodjuret/seglare VIP
Läst 21 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-06-08 09:33Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP