Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Pause (minst) 1 [(en)] timme/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///


89 (Y) är [(ännu)] en (1) komplettering. Betoningen är [som-

vanligt] (mycket) important. Även: viktig. Ingen (110/ /111) oerhört [ø] (Ø) Lång essä (ae) Just Nu. JNenligt11101/ /mmanuàlën. Tecken-tabellèn… wow. Unicode (101/ /110) not [---------------------------------------] wrong. JNånyo. Ånyo: manuàlën.

CRvagn-retur. Även VR fungérar. É okay. Okay (121/ /110) not […] okay. ///// [(5)] fungérar. May (24) fungérar. Em… e-middag. Även (coffee) och Office [101/ /102] fungérar. May (ånyo) SÅLEDES. ··················································pynt·········· FØRE7579MMÈR.
······································
······································
······································
20190524 (FR) fungérar. ······································
·······················
(yn)… havre-gryn.
······································
···················
([moms])_________[%]
böck-
èr. Se även: bok-hylla.

······································
······································
·······[%] böcker. Ø… ø.
Fung*

COPY CON Fung.IMG71/ /70›
FUNGÉRAR. FÄRG… SÅLEDES/
+

FÄRGSCHEMA\/\/\/\/+
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/+
\/\/\/
////////////////+ fung. CTRL-aCTRL-b… fungérar.
WOW… w
føre7579mmèr. NEWSTV/\/\/\/+

COLOR (CMYK) converter… program/
·····················································
(::) fung/

TV (color) [·····························] pynt… fung/
······································
JULGRANokay/

In a hurryEng… fungérar/

······································pynt… pynt/

2019 copyright year/

enligt manuàl… ën/

WOW… FØRE7579MMÈR/

(ff)
__
¯¯

page-count (pc)

FONETIKen… important/

IPA… FONETIKen… ånyo/

__
¯¯

25 är 1 (en) kvadrat/

__
¯¯

 
Prosa (Novell) av farbror zwed VIP
Läst 17 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-05-24 17:54Bookmark and Share


  farbror zwed VIP
________________________________

3133 texter. Tiden (den) går. Sen efter-

middag. Pause (minst) 1 [(en)] timme///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2019-05-24
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP