Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Okay… ännu (117/ /101) en [1] text… ellipsen (110/ /ae) är important… mycket/


varav 231 idag – wow. Tid(en) den ‹110/ /103› går. Wednesday

enligt mmanual-

en. Fet form (”form/ /ellt”) före [::] aktuellt. TV inte Teve – ceve inte (101/ /99) cv. førekommen (Ø) anledning. TV (ånyo/ /u) UUC not (11101/ /32) wrong. Lång (103/ /11100) sång103/ /112 (aa/ /103) gång. Sound of Bob Dylan110/ /guitarwow… in concert/

Nynnande [101/ /101] en (1) visa och [+] some fiddle. Play (121/ /11101) the fiddle (CD) next
[·····························pynt···························]
GOTO NOT <84/ /87> WRONGping (HUMBOLDT/ /ISBN) goggla: M… måhända. E… eventuellt.

On = 79110 ||||||||||||||||||||||||[TYPE-
WRITER]|||||||||||
fung+

young not (ac) YOUNG till10101/ /101› exempel/

Horace (101/ /b) 9899a.IMGcolormixed100/ /109media.*

COPY CON YOUNG.IMG (fabrorn/ /year) 2019 [©] copyright11101/ /11100SYMBOL///////////////////////////////////edit+

c/o poeter.se101/ /102f… FÖRLAGET bestämd form = fm (FM) emtempus/EM//////////////////em 109/ /schemaFORMAT (70x100) [cm] 7000.IMG <71/ /80PRINT///////////////////////////*

__________________ 20171231 […] SMHI
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 20180101 […] Gott Nytt År!

Ingrid (100/ /N) Namn+

In grid (24/ /25) p… pfa*

In design (110/ /SCHOOL) yearEB &WEBdesignLanguage (=) Le ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Lessebo (Lesjöfors) |||||||||||||||||||||||| Leksand100/ /84Tylösand (100/ /°F) BORNHOLMDenmark (…) Louisiana97/ /98 bbild-er/

Zimmer (data/ /#) VOLUME (”fuzz”) Marshall10101/ /ÄWOWAnd ‹100/ /98before:
Andersine
(101/ /b) betoning(en) [–] ÄR WIKT-

ig*

Verklig(en) trevlig (103/ /103) guitar. COLOR (guitar) yellow 8x blue (101/ /R) fungé-

rar. R före (Ø) RESURSER/////////////////////////////\ver… ÖVER-
SÄTTARE
|||||||||||||||||||||PROSA\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*

 

FÖRFATTAREN (#) betyg [integer/ /Ä] åöØ: ø… oe/

Poeterna är be-
stämd
form (bf) – SÅLEDES/

Goethe (101/ /112) page ‹101/ /99colour [–––––––––––––] photo (=) photo ‹› photo (=) photo ‹› photo (=photo () photo ‹› NiFINLAND (SUOMI) [MÖKKI] humppa (oy) Boy/

sininen [mä] sininen [mä] sininen [mä] sininen [mä] sininen ‹n› sininen ‹110/ /11100› sininen sininen sininen sininen sininen 
sininen sininen 
sininen (blue) [] colour mix/ /cmMÖH?

MidiUSBet | c.
CMYK… before… 
FORTRAN78/ /cCOBOL <10101/ /3> /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// // /// […] CASIO BASIC /// // /// // /// // /// [3] 2WOW/////////////////////////////////* (magenta) 

Mac OS X et11101/ /112poeter.se [101/ /102] fung+ 

Windows 95 [98] fung+

C++ fung… enligt man… u… protokollèt///////////

|||||||||||||||||||||||||||| Letter Gothic (12)

__
¯¯
(ÿ)

[ff]

__
¯¯

  
Fri vers (Fri form) av farbror zwed VIP
Läst 3 gånger
Publicerad 2019-06-12 16:10Bookmark and Share


  farbror zwed VIP________________
        3149 TEXT-
        ER… WOW/
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2019-06-12
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP