Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Klockan 7 – afton. EM inte (ac) fel. FM… førek. Pfa… @ inte

fel. Eller… wrong. Liten text med matematikmodellen (bf) element. Blue color (colour) fung… wow. Punkten [.] är (mycket) important. BO är inte OB – förstås. NOT ‹84/ /102› fungérar. Exemplet NORRLAND […] är (FORMÈLL) TYPOGRAFI//////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ba+ compiler [PROGRAM] NOT FUNG… emellertid//////////////////////////

FROSON är inte (101/ /70) FRÖSÖN – FÖRSTÅS/////////////////////////////

Jämtland ‹100/ /77› MÖH FUNGÉRAR… WOW//////////////////////////////

FT = 7084 NOT (84/ /87) WRONG////////////////////////////////////////////

_________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

SONETTER… måhända inte JUST NU… EMELLERTID/////////////////////

_________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

© 2019 by […] (::) [wow] farbror zwed110/ /112poesi (i\ \112) produktion///////////////////////////////////////////////////////////////////

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed VIP
Läst 20 gånger
Publicerad 2019-06-17 19:21Bookmark and Share


  farbror zwed VIP
Grejen med klockan […] måhända en (1)
”tämlig-
èn” Lång
avhandling///////////////////////////////////////////////
‹–––––––––––––––––––––––––––––––›
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD TYPEWRITER fung… fungérar//////
[·······························································]
28+ before (101/ /79) OST-KUSTEN [^]
[·······························································]
© inte ”formellt” fel… 2019
førekommèr///////////////////////

2019-06-17

  farbror zwed VIP
Bigrammet ck = 99107 enligt folk på nätet…
typ (e) programmerare. De vet (måhända) hur
det är… 7:31 (EM) JUST NU [JN] emellertid
//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// ////
//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// ////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TIDEN (den) GÅR… ÅR efter
ÅR//////////////////////////////////////////
POETIK och METRIK (betóning) fung+
28+ fung… fungerar/////////////////////////////
‹––––––––––––––––––––––––––––––›
[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
2019-06-17

  farbror zwed VIP
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
|__________________________________|
Ändå är inte prio term idag pga bekymmer
med SQL dB och BASIC PROLOG ‹71/
/101› emellertid/////////////////////////////////////////////
OJSAN (n/ /f) FØREKÓMMËR/////////////////////
Må är två (2) BOKSTÄVER… Ti (=) 84105
[…] fung////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
poeten
poetissan
photo by förläggaren © 2019 enligt
förläggaren
1/
0/
2/
3… summéring (103/ /112) pågående [101/
/97] arbete = ae (®) TYDLIGèn…
WOW///////////////////////////////////////////
[···················································]

2019-06-17

  farbror zwed VIP
Hur man integrérar åäö är (tämlig-
èn) intressant. Rent [%] formëllt… enligt manuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Län//////////////////////////////////////////////////////////////////+
‹––––––––––––––––––––––––––––––––––––›
2019-06-17

    ej medlem längre
ändå - var är dockan?
2019-06-17

  farbror zwed VIP___________________________________
MER ÄN 3000 TEXTÈR… WOW/////////////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2019-06-17

    ej medlem längre
really?

lägg av. jag får ju tuppjuck.
2019-06-17
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP