Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
OKay… vid behov även (en) indexering [é] här… emeller-tid inte (%) oerhört nödvändig info (Just) Nu////////////////////////////


Ett förtydligande angående pausen i produktionen av nät-poem

är måhända (tämligen) rimlig.

OBJEKT är 1 (en) reserverad term.

ÅTERKOMMER senare och skriver mer på denna tråd.

Dagen efter en [1] felskrivning noterad och korrigerad. Wed ‹100/ /101› enligt datorn eller computern som är… i? Gång. Bigrammet ng (Bingsjö) […] fiddle… förekommer. OKaytermen hyphen-minus (B) förekommer. Ø… ø. Även föregående (bigram) förekommer och är [”formèllt”] reservérad () info… information. ÈFØRE7579MMÈR. WOW førekommen (Ø) anledning. Wow… skriver mer på denna tråd. Också (aa/ /ª) color [(cmy/ /K)] model. Även: modell. EllerFØRE7579MMÈR. VR… vagn-retúr.

11:03 (FM) [Just] Nu. JN… førekommer? Tydlig-enWOW///////////// soundOKay///////////// [::] wow… sound of wiki-wiki ukulele OR fiddle… may-bee fuzzy guitarWOW////////////////////////////////////////////

Fuzzy Logic (99/ /goggla) www.google.se foerecómmër///////////////////////////////

Principen är (tämligen) simpel10101/ /101eller enkelsåledes. Även [(RGB)] fungérar. Även: fung. É… førek. Punkt-en (.) är [mycket] important. Således.

Syntes-
en110/ /102› fortsätter////////////////////

Skriver dock mer bok än web under sommarenOKay///////////////////////////////////////

Vänligen… farbror zwed [100/ /111] och skriv-
maskin-
èn.

______________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

[ff]

(ÿ) førekommèr///////////////////////////

‹––––––––––––––––––––––––––––›

_______________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Redigering Jun20 (em) – på-gå-en-de (101/ /a) arbete [pa] är av matematik (geometri) [y] typ ellips-

èn110/ /102› fø-re-kom-
mèr frekvent. Så-

Le-
des. Inget nytt vad Ba+
an-be-

Lang- ar.
Tämlig-

èn [110\ \11100] sär skriv-

ni… ng ‹103/ /102› foe-
re7579m-
mër. Således. Int (INTEGER) value NOT WRONG71/ /99code.

SOL (SMHI)enligt TV med mera.
Även ‹110/ /112 webb-
èntrolig-

èn… wow//////////////////////////////

20+5 (25) fung… enligt manuál… ën/

pynt ‹11101/ /70› FØRE7579MMÈR//////////////// [(@)]

TECKEN-
DUBBLÉRING-
èn mm (Summé-
ring) är inte101/ /111o-
vikt-

ig////////////////////////

 

© 2019 by farbror zwed

c/0 poeter.se

__________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

OKaygeneratorn är be-
stämd
form (12) v… enligt verk-
stad100/ /101emellertid/

Vidare: moms-

èn (%) havre-
flarn… enligt (11101/ /117) und so weit-
èr////////////////////////////////////////

COLOR (magenta) FUNGÉRAR///////

Färg SCHEMA enligt webben… tydlig-
èn//////////////////////////////////////

__________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

‹–––––––––––––––––› fungérar/

Ma = 7797 ärform-
èllt okay info = io (iofs) W fø-re-kom-
mèr/

Moment-
èt Ma = 7797 är inget nytt… syntés-
èn110/ /aeär pågående/

__
¯¯

[ff]

100 före 101 och 102 (f) førstås/

OIO betyder sedan tidigare

OBJEKT I OBJEKT

[··························]

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed VIP
Läst 17 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-06-18 15:47Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP