Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Främmande fågel

Avskyvärdheten i abort
är förutom mördandet
förnekandet av mördandet

Det samhälle som vidhåller
det juridiskt hållbara
i att mörda en person
försåvitt denne är tillräckligt ung,
bortser från vetenskapens kunskap
att personen uppstår vid konceptionen,
och vetskapen
att varje påtvingat avbrott
av den påföljande utvecklingen
är mord;
tagandet av daga
av en persons hela liv
och dennes potentiella avkomma
och en hel värld i dess följe

Den mycket unga personen
avpersonifieras
och förtingligas
av samhället och dess lagar
på samma sätt
som judar, romer och andra
avpersonifierades och förtingligadeas
av nazisterna
och därmed kunde mördas
i ett föregivet samhällshygieniskt
massdödande

En avlägsen framtid
kommer att förfäras och förfasas
över det samhällsskick
som kallade mord hygien och familjeplanering
i en långt gången, statsunderstödd
förintelse
av de yngsta, mest försvarslösa

Nota bene; alla beslut om abort
fattas av oaborterade

Det rimliga vore väl att vänta
tills personen uppnått myndighetsåldern,
och därvid tillfråga denne
om det fanns intresse för att bli mördad

Att detta mördande kan fortgå
förklaras av
att så ytterst få verkligen, verkligen
tänker själva

Vi kan erinra oss alla social-psykologiska
experiment som gjorts,
t.ex. det kända amerikanska
där ett antal studenter i ett väntrum
plötsligt klädde av sig på överkroppen

Endast en av studenterna var oinvigd,
men denne gjorde som de andra;
slet av sig skjortan

Däri ligger förklaringen
till att abortmorden oreserverat accepteras;
därför kunde judeutrotningen fortgå

Den egna tanken är en främmande fågel
som bekämpas med emfas och raseri
så snart den upptäcks
Fri vers (Fri form) av Ingvar Loco Nordin VIP
Läst 39 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2020-03-31 11:32Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Ingvar Loco Nordin
Ingvar Loco Nordin VIP